Planstrategi 2014

7. oktober 2014 mødtes vi, politikere, forvaltning og ordstyrer, Dennis Graulund for at udarbejde en ny planstrategi som grundlag for den kommende kommuneplan.

Forud for planstrategimødet havde vi i forvaltningen udarbejdet redegørelser for situationen på henholdsvis erhvervs, klima, bosætning og natur/turisme-området. Materialet var som bekendt suppleret af input indhentet fra borgerne via en debat på Facebook i ugerne op til mødet. Planstrategien, som formuleres færdig i de kommende uger, vil således danne rammen for den efterfølgende udarbejdelse af nye kommune- og lokalplaner. 

Som I jo udemærket ved, er Plan- og Klimastrategi 2015 i høring indtil 8. maj. Du får her et link til siden om Plan- og Klimastrategi 2015, der giver et overblik over forløbet.

Planstrategi - redegørelser

Redegørelser der danner grundlag/faktamateriale for planstrategi 2014

Planstrategi - kommentarer fra Facebook

Input fra Facebook med borgernes ideer og kommentarer til planstrategiudarbejdelsen. 

Drejebog

Drejebog for politikerproces, der beskriver processens forløb. 

Menu