Honorarer for byrådsmedlemmer

Byrådsmedlemmer har ofte et eller flere tillidshverv (for eksempel bestyrelsesposter) ved siden af deres opgaver i byrådet. Hvis de modtager et honorar i den forbindelse, skal de offentliggøre dets størrelse.

Byrådet offentliggør årligt en oversigt for seneste kalenderår over disse honorarer. Listen skal være tilgængelig inden udgangen af første kvartal, og det skal fremgå hvem der modtager honorar(er), samt størrelsen af honoraret for hvert enkelt hverv.

Her kan du se oversigt over honorarer for byrådsmedlemmer 2017.

I Lov om Kommunernes Styrelse fremgår regler om offentliggørelse af byrådsmedlemmers honorarer.

Menu