Afgørelser og tilladelser

Rebild Kommune har truffet afgørelser i sagerne herunder. Indgiv eventuelt en klage.

Vælg en afgørelse fra listen:

Buderupholmvej 41, 9530 Støvring – Ændret anvendelse fra sommerhus til helårsbeboelse - Landzonetilladelse

Landzonetilladelse

Dato for offentliggørelse: 08.12.2017

Klagefrist: 05.01.2018 kl. 23.59

Matr. nr. 5a, St. Binderup By, St. Binderup - Tilladelse til udtræden af Rebild Vand & Spildevand A/S

Matr. nr. 5a, St. Binderup By, St. Binderup

Tilladelsen til udtræden af Rebild Vand & Spildevand A/S 

Dato for offentliggørelse: 05.12.2017

Klagefrist: 02.01.2018 kl. 23.59

Miljøstyrelsens afgørelse om reduktion af åbeskyttelseslinjen inden for området for lokalplan nr. 311

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om at reducere åbeskyttelseslinjen, jf. naturbeskyttelseslovens § 16 inden for lokalplanområde 311. 

Miljøstyrelsens afgørelse

Denne afgørelse kan ikke påklages til miljø- og fødevareministeren eller til  anden administrativ myndighed, jf. § 34 i bekendtgørelse nr. 930 af 27. juni 2016 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning. 

Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder, jf. § 88, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven

Tillæg nr. 9 (udvidelse af nr. 7) til Rebild Kommunes Spildevandsplan 2014 – 2017.
Gåsemosevej 3, Rodsted, 9541 Suldrup – Udvidelse af udhus fra 82 til 152 m² - Landzonetilladelse

Landzonetilladelse

Dato for offentliggørelse: 01.12.2017

Klagefrist: 29.12.2017 kl. 23.59

 

Åvej 9, Sønderup, 9541 Suldrup - Tilbygning til voliere- Landzonetilladelse

Landzonetilladelse

Dato for offentliggørelse: 01.12.2017

Klagefrist: 29.12.2017 kl. 23.59

 

Askildrupvej 24, 9520 Skørping - Lovliggørelse af overdækket udhusareal - Landzonetilladelse

Landzonetilladelse

Dato for offentliggørelse: 24.11.2017

Klagefrist: 22.12.2017 kl. 23.59

Rykkumvej 19, Sønderup, 9541 Suldrup – VVM-screening af skovrejsningssag

Rykkumvej 19, Sønderup, 9541 Suldrup

VVM-screening af skovrejsningssag

Dato for offentliggørelse: 24.11.2017

Klagefrist: 22.12.2017 kl. 23.59

Stausgaardsvejen 2, Brorstrup, 9610 Nørager – VVM-screening af skovrejsningssag

Stausgaardsvejen 2, Brorstrup, 9610 Nørager

VVM-screening af skovrejsningssag

Kortbilag

Dato for offentliggørelse: 24.11.2017

Klagefrist: 22.12.2017 kl. 23.59

Gammel Viborgvej 2, St. Binderup, 9600 Aars – VVM-screening af skovrejsningssag

Gammel Viborgvej 2, St. Binderup, 9600 Aars

VVM-screening af skovrejsningssag

Kortbilag

Dato for offentliggørelse: 24.11.2017

Klagefrist: 22.12.2017 kl. 23.59

Matr. nr. 2a, Skindbjerg By, Skørping - Ny vandindvindingsboring

Matr. nr. 2a, Skindbjerg By, Skørping

Tilladelse til en ny vandindvindingsboring

Screening for VVM-pligt af ny vandindvindingsboring

Dato for offentliggørelse: 24.11.2017

Klagefrist: 22.12.2017 kl. 23.59

Lille Brøndum Byveje 12, 9574 Bælum - § 11 miljøgodkendelse

Lille Brøndum Byveje 12, 9574 Bælum

§ 11 miljøgodkendelse 

Dato for offentliggørelse: 24.11.2017

Klagefrist: 22.12.2017 kl. 23.59

Horsmarkvej 15, Volstrup, 9230 Svenstrup - § 10 tilladelse

Horsmarkvej 15, Volstrup, 9230 Svenstrup

§ 10 tilladelse 

Dato for offentliggørelse: 10.11.2017

Klagefrist: 08.12.2017 kl. 23.59

Menu