Afgørelser og tilladelser

Rebild Kommune har truffet afgørelser i sagerne herunder. Indgiv eventuelt en klage.

Vælg en afgørelse fra listen:

Møldrupvej 34, 9520 Skørping - Landzonetilladelse til tilbygning på 21 m² til eksisterende restaurantbygning

Landzonetilladelse

Oversigtskort

Dato for offentliggørelse: 24.02.2017

Klagefrist: 24.03.2017 kl. 23.59

VVM-screening vådområde Simested Midt 2

VVM-screening vådområde Simested Midt 2

Dato for offentliggørelse: 20.02.2017

Klagefrist: 20.03.2017

Hadsundvej 22B, 9575 Terndrup - Midlertidig udlednings- og tilslutningstilladelse

Hadsundvej 22B, 9575 Terndrup

Midlertidig udlednings- og tilslutningstilladelse i forbindelse med anlægsarbejde

Dato for offentliggørelse: 17.02.2017

Klagefrist: 17.03.2017 kl. 23.59

Hadsundvej 22B, 9575 Terndrup - Midlertidig sænkning af grundvand i forbindelse med kloakering på matr. nr. 19o, Terndrup By, Lyngby
Nysymgaardvej 9, Nysum, 9610 Nørager - Tilladelse til sænkning af grundvandet

Nysymgaardvej 9, Nysum, 9610 Nørager

Tilladelse til sænkning af grundvandet i forbindelse med gravning under grundvandsspejlet 

Dato for offentliggørelse: 17.02.2017

Klagefrist: 17.03.2017 

Albækvej 14, Albæk, 9541 Suldrup - Landzonetilladelse til ændret anvendelse af staldbygning

Albækvej 14, Albæk, 9541 Suldrup

Landzonetilladelse til ændret anvendelse af staldbygning til kursus- og mødefaciliteter

Oversigtskort

Dato for offentliggørelse: 17.02.2017

Klagefrist: 17.03.2017 kl. 23.59

Risgårdvej 11, Byrsted, 9240 Nibe - § 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligt

Risgårdvej 11, Byrsted, 9240 Nibe

§ 31 afgørelse om ikke-godkendelsespligt vedrørende skift i dyretype i staldanlæg uden bygningsmæssige ændringer

Dato for offentliggørelse: 17.02.2017

Klagefrist: 17.03.2017 kl. 23.59

Løgstørvej 141, Boldrup, 9610 Nørager - Planlovstilladelse til etablering af en sø

Løgstørvej 141, Boldrup, 9610 Nørager

Planlovstilladelse til etablering af en op til 400 m² stor sø på matr. nr. 6k Boldrup By, Stenild

Kortbilag 1

Oversigtskort

Klagevejledning

Dato for offentliggørelse: 17.02.2017

Klagefrist: 17.03.2017 kl. 23.59

Hjortholmvej 53, Gravlev, 9530 Støvring - Tilladelse til at indvinde grundvand

Hjortholmvej 53, Gravlev, 9530 Støvring

Tilladelse til at indvinde grundvand til husholdning og husdyrbrug

VVM-screening

Kortbilag

Dato for offentliggørelse: 10.02.2017

Klagefrist: 10.03.2017

Hvingelhatvej 8, Ersted, 9520 Skørping - § 10 tilladelse

Hvingelhatvej 8, Ersted, 9520 Skørping

§ 10 tilladelse

Dato for offentliggørelse: 03.02.2017

Klagefrist: 03.03.2017 kl. 23.59

Haverslevvej 26, Oplev, 9530 Støvring - § 29 afgørelse om ikke-godkendelsespligt - husdyrbrug

Haverslevvej 26, Oplev, 9530 Støvring

§ 29 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af afhentningstank til biogas på 160 m³

Dato for offentliggørelse: 03.02.2017

Klagefrist: 03.03.2017 kl. 23.59

Tilladelse til spang over Skibsted-Lyngby Å nedenfor Terndrup

Tilladelse efter vandløbsloven til en lille bro mellem to marker nedenfor Terndrup

Dato for offentliggørelse: 01.02.2017

Klagefrist: 01.03.2017

Højagervej 2, Grynderup, 9610 Nørager - Tillæg til § 12 miljøgodkendelse

Højagervej 2, Grynderup, 9610 Nørager

Tillæg til § 12 miljøgodkendelse

Dato for offentliggørelse: 27.01.2017

Klagefrist: 24.02.2017 kl. 23.59

Skørpingholmevej 4, Gl Skørping, 9520 Skørping - VVM screening af skovetablering

Skørpingholmevej 4, Gl Skørping, 9520 Skørping

VVM screening af skovetablering på matr. 7a Skørping by, Skørping

Afgørelse om ikke VVM-pligtig

Kortbilag 1

Dato for offentliggørelse: 27.01.2017

Klagefrist: 24.02.2017 kl. 23.59

Gammelholmvej 31, Torsted, 9541 Suldrup - Tilladelse til at udvide mængden af grundvand

Gammelholmvej 31, Torsted, 9541 Suldrup

Tilladelse til at udvide grundvandsmængden til husdyrbrug

VVM - screening

Kortbilag

Dato for offentliggørelse: 27.01.2017

Klagefrist: 24.02.2017

Stendalsvej 20, 9520 Skørping - Landzonetilladelse til opførelse af nyt enfamiliehus samt garage

Stendalsvej 20, 9520 Skørping 

Landzonetilladelse til opførelse af nyt enfamiliehus samt garage

Oversigtskort

Dato for offentliggørelse: 27.01.2017

Klagefrist: 24.02.2017 kl. 23.59

Industriparken 18, Haverslev, 9610 Nørager - Tilladelse til tilslutning af processpildevand til spildevandssystemet

Industriparken 18, Haverslev, 9610 Nørager

Tilladelse til tilslutning af processpildevand til spildevandssystemet

Bilag 1 - Oversigtskort

Bilag 2 - Kloaktegning

Bilag 3 - ABC - vurdering

Dato for offentliggørelse: 24.01.2017

Klagefrist: 22.02.2017

Menu