Afgørelser og tilladelser

Rebild Kommune har truffet afgørelser i sagerne herunder. Indgiv eventuelt en klage.

Vælg en afgørelse fra listen:

Kærvej 45, 9530 Støvring - Landzonetilladelse til regnvandsbassin

Landzonetilladelse og oversigtskort

Dato for offentliggørelse: 23.06.2017

Klagefrist: 21.07.2017

Dyrehavevej 4, Wiffertsholm, 9560 Hadsund - Tilladelse til at indvinde grundvand

Dyrehavevej 4, Wiffertsholm, 9560 Hadsund

Fornyet tilladelse til at  indvinde grundvand til markvanding

VVM-sceening

Kortbilag

Dato for offentliggørelse: 23.06.2017

Klagefrist: 21.07.2017

Højagervej 1, Grynderup, 9610 Nørager - § 29 afgørelse om ikke-godkendelsespligt

Højagervej 1, Grynderup, 9610 Nørager

§ 29 afgørelse om ikke-godkendelsespligt vedrørende skift i dyretype i staldanlæg uden bygningsmæssige ændringer på ejendommen

Dato for offentliggørelse: 23.06.2017 

Klagefrist: 21.07.2017 kl. 23.59

Reducering af åbeskyttelseslinje indenfor lokalplan nr. 304 i Støvring

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om at reducere åbeskyttelseslinjen, jf. naturbeskyttelseslovens § 16 inden for lokalplanområde 304. 

Miljøstyrelsens afgørelse

Denne afgørelse kan ikke påklages til miljø- og fødevareministeren eller til  anden administrativ myndighed, jf. § 34 i bekendtgørelse nr. 930 af 27. juni 2016 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning. 

Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder, jf. § 88, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven.

Afgørelse om ikke VVM-pligt ved restaureringsprojekt ved Hyldals Møllebæk

Afgørelse om ikke VVM-pligt ved restaureringsprojekt ved Hyldals Møllebæk

Dato for offentliggørelse: 15.06.2017

Klagefrist: 13.07.2017 

Skovmosevej 19, Rørbæk, 9500 Hobro - § 29 afgørelse om ikke-godkendelsespligt

Skovmosevej 19, Rørbæk, 9500 Hobro

§ 29 afgørelse om ikke-godkendelsespligt vedrørende skift i dyretype i staldanlæg uden bygningsmæssige ændringer på ejendommen

Dato for offentliggørelse: 09.06.2017 

Klagefrist: 07.07.2017 kl. 23.59

Trængstrupvej 85, Rebstrup, 9541 Suldrup - § 27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt

Trængstrupvej 85, Rebstrup, 9541 Suldrup

§ 27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af gyllebeholder på 3.000 m³ på husdyrbruget

Dato for offentliggørelse: 09.06.2017 

Klagefrist: 07.07.2017 kl. 23.59

Trængstrupvej 85, Rebstrup, 9541 Suldrup - § 25 afgørelse om ikke-godkendelsespligt

Trængstrupvej 85, Rebstrup, 9541 Suldrup

§ 25 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til forlængelse af eksisterende maskinhus

Dato for offentliggørelse: 09.06.2017 

Klagefrist: 07.07.2017 kl. 23.59

Nysumgaardvej 6-8, Nysum, 9610 Nørager - Midlertidigt tillæg til Miljøgodkendelse

Nysumgaardvej 6-8, Nysum, 9610 Nørager

Midlertidigt tillæg til Miljøgodkendelse

Dato for offentliggørelse: 09.06.2017 

Klagefrist: 09.07.2017 kl. 23.59

Kjemtrupvej 18, Thulstrup, 9500 Hobro - § 30 afgørelse om ikke-godkendelsespligt

Kjemtrupvej 18, Thulstrup, 9500 Hobro

§ 30 afgørelse om ikke-godkendelsespligt vedrørende udvidelse af dyreholdet i eksisterende stalde uden der samtidig udføres ændringer på ejendommen

Dato for offentliggørelse: 09.06.2017 

Klagefrist: 07.07.2017 kl. 23.59

Hjortholmvej 53, Gravlev, 9530 Støvring - Tillæg til § 12 miljøgodkendelse

Hjortholmvej 53, Gravlev, 9530 Støvring

Tillæg til § 12 miljøgodkendelse

Dato for offentliggørelse: 09.06.2017 

Klagefrist: 07.07.2017 kl. 23.59

Skovmosevej 28, Rørbæk, 9500 Hobro - § 29 afgørelse om ikke godkendelsespligt

Skovmosevej 28, Rørbæk, 9500 Hobro

§ 29 afgørelse om ikke-godkendelsespligt vedrørende skift i dyretype i staldanlæg uden bygningsmæssige ændringer

Dato for offentliggørelse: 09.06.2017 

Klagefrist: 07.07.2017 kl. 23.59

Støvring Hedevej 31 A, 9530 Støvring - Landzonetilladelse til opførelse af nyt enfamiliehus samt garage og maskinhus

Landzonetilladelse

Dato for offentliggørelse: 09.06.2017

Klagefrist: 07.07.2017 kl. 23.59

Tvoruphøjevej 6, 9520 Skørping - Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning, integreret udhus samt en overdækket hjortefold

Landzonetilladelse

Dato for offentliggørelse: 09.06.2017

Klagefrist: 07.07.2017 kl. 23.59

Hjedsbækvej 122, 9541 Suldrup - Landzonetilladelse til opførelse af nyt enfamiliehus og et udhus

Landzonetilladelse

Dato for offentliggørelse: 09.06.2017

Klagefrist: 07.07.2017 kl. 23.59

Tilladelse til regulering af et vandløb ved Borremosefæstningen
Gammel Viborgvej 13, 9530 Støvring - Landzonetilladelse til opførelse af en ridehal

Landzonetilladelse

Oversigtskort

Dato for offentliggørelse: 02.06.2017

Klagefrist: 30.06.2017 kl. 23.59

Nibevej 117A, Sørup, 9530 Støvring - Endelig tilladelse til at indvinde grundvand

Nibevej 117A, Sørup, 9530 Støvring

Endelig tilladelse til at  indvinde grundvand til husholdninger og husdyrbrug

VVM - screening

Kortbilag

Dato for offentliggørelse: 26.05.2017

Klagefrist: 23.06.2017

Menu