Afgørelser og tilladelser

Rebild Kommune har truffet afgørelser i sagerne herunder. Indgiv eventuelt en klage.

Vælg en afgørelse fra listen:

Vedtagelse af lokalplan nr. 310 – REGAN Vest, museum, samt offentliggørelse af sammenfattende redegørelse for Miljørapport
Vedtagelse af lokalplan nr. 313 for boliger på Hadsundvej (sygehusgrunden), Terndrup
  • Hadsundvej 32 (sygehusgrunden), Terndrup
  • Lokalplan nr. 313
  • Offentliggjort: 18. oktober 2018
  • Klagefrist: 15. november 2018
Vedtagelse af lokalplan nr. 317 for boligområde på Gl. Skørpingvej 35, Skørping og kommune-plantillæg nr. 10
  • Gl. Skørpingvej 35, Skørping
  • Lokalplan
  • Offentliggjort: 18. oktober 2018
  • Klagefrist: 15. november 2018
Jyllandsgade 60, Haverslev, 9610 Nørager - Tilslutnings- og udledningstilladelse til en ny OK A.m.b.a. tankstation
Jyllandsgade 60, Haverslev, 9610 Nørager - Tilslutningstilladelse til en ny OK A.m.b.a. vaskehal
Torstedvej 32, 9541 Suldrup – Udstykning af bolig – Landzonetilladelse

Landzonetilladelse

Dato for offentliggørelse: 12.10.2018

Klagefrist: 09.11.2018 kl. 23.59

 

Tilladelse og dispensation til krydsning af Tøttrup Bæk med rørunderføring under Hyldal Møllevej
Horsens Vandværk - Tilladelse til at indvinde grundvand til alment vandværk samt afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt

Horsens Vandværk

Tilladelse til at indvinde grundvand til alment vandværk samt afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt

Dato for offentliggørelse: 04.10.2018

Klagefrist: 01.11.2018 kl. 23.59

Guldbæk Vandværk - Tilladelse til at indvinde grundvand til alment vandværk samt afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt

Guldbæk Vandværk

Tilladelse til at indvinde grundvand til alment vandværk samt afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt

Dato for offentliggørelse: 04.10.2018

Klagefrist: 01.11.2018 kl. 23.59

Store Brøndum Vandværk - Tilladelse til at indvinde grundvand til alment vandværk samt afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt

Store Brøndum Vandværk

Tilladelse til at indvinde grundvand til alment vandværk samt afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt

Dato for offentliggørelse: 04.10.2018

Klagefrist: 01.11.2018 kl. 23.59

Smidie Vandværk - Tilladelse til at indvinde grundvand til alment vandværk samt afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt

Smidie Vandværk

Tilladelse til at indvinde grundvand til alment vandværk samt afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt

Dato for offentliggørelse: 04.10.2018

Klagefrist: 01.11.2018 kl. 23.59

Bælum Vandværk - Tilladelse til at indvinde grundvand til alment vandværk samt afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt

Bælum Vandværk

Tilladelse til at indvinde grundvand til alment vandværk samt afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt

Dato for offentliggørelse: 04.10.2018

Klagefrist: 01.11.2018 kl. 23.59

Tranten Vandværk - Tilladelse til at indvinde grundvand til alment vandværk samt afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt

Tranten Vandværk

Tilladelse til at indvinde grundvand til alment vandværk samt afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt

Dato for offentliggørelse: 04.10.2018

Klagefrist: 01.11.2018 kl. 23.59

Støvring, Sørup Vandværk - Tilladelse til at indvinde grundvand til alment vandværk samt afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt

Støvring, Sørup Vandværk

Tilladelse til at indvinde grundvand til alment vandværk samt afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt

Dato for offentliggørelse: 04.10.2018

Klagefrist: 01.11.2018 kl. 23.59

Kirketerp Østre Vandværk - Tilladelse til at indvinde grundvand til alment vandværk samt afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt

Kirketerp Østre Vandværk

Tilladelse til at indvinde grundvand til alment vandværk samt afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt

Dato for offentliggørelse: 04.10.2018

Klagefrist: 01.11.2018 kl. 23.59

Ersted Hede Vandværk - Tilladelse til at indvinde grundvand til alment vandværk samt afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt

Ersted Hede Vandværk

Tilladelse til at indvinde grundvand til alment vandværk samt afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt

Dato for offentliggørelse: 04.10.2018

Klagefrist: 01.11.2018 kl. 23.59

Bradsted Vandværk - Tilladelse til at indvinde grundvand til alment vandværk samt afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt

Bradsted Vandværk

Tilladelse til at indvinde grundvand til alment vandværk samt afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt

Dato for offentliggørelse: 04.10.2018

Klagefrist: 01.11.2018 kl. 23.59

Mastrup Bæk - Midlertidig udledning af oppumpet grundvand i forbindelse med anlægsarbejde

Midlertidig udledning af oppumpet grundvand til Mastrup Bæk i forbindelse med anlægsarbejde

Den samlede udledningsmængde er blevet forøget sammen med oppumpningsperioden. Tilladelsen meddeles som et påbud.

Oversigtskort

Dato for offentliggørelse: 01.10.2018

Klagefrist: 29.10.1018 kl. 23.59

Støvring Ådal - Sænkning af grundvand
Holmegårdsvej 1, 9520 Skørping – Opførelse af fritliggende enfamilieshus - Landzonetilladelse

Landzonetilladelse

Tillæg til landzonetilladelse

Dato for offentliggørelse: 28.09.2018

Klagefrist: 26.10.2018 kl. 23.59

Stendalsvej 29, 9520 Skørping - Bibeholdelse af boligareal i tidligere stuehus - Landzonetilladelse

Landzonetilladelse

Dato for offentliggørelse: 28.09.2018

Klagefrist: 26.10.2018 kl. 23.59

Hobrovej 187, Gravlev, 9520 Skørping - § 10 afgørelse (nyt maskinhus)

Hobrovej 187, Gravlev, 9520 Skørping

§ 10 afgørelse

Dato for offentliggørelse: 28.09.2018

Klagefrist: 26.10.2018 kl. 23.59

Hobrovej 187, Gravlev, 9520 Skørping - Dispensation til etablering af maskinhus nærmere end 25 meter til vandboring

Hobrovej 187, Gravlev, 9520 Skørping

Dispensation til etablering af maskinhus nærmere end 25 meter til vandboring

Dato for offentliggørelse: 28.09.2018

Klagefrist: 26.10.2018 kl. 23.59

Solbjerg Stationsby Vandværk - Tilladelse til at indvinde grundvand til alment vandværk samt afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt

Solbjerg Stationsby Vandværk

Tilladelse til at indvinde grundvand til alment vandværk samt afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt

Dato for offentliggørelse: 17.09.2018

Klagefrist: 15.10.2018 kl. 23.59

Siem Vandværk - Tilladelse til at indvinde grundvand til alment vandværk samt afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt

Siem Vandværk

Tilladelse til at indvinde grundvand til alment vandværk samt afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt

Dato for offentliggørelse: 17.09.2018

Klagefrist 15.10.2018 kl. 23.59

Lyngby-Tvorup Vandværk - Tilladelse til at indvinde grundvand til alment vandværk samt afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt

Lyngby-Tvorup Vandværk

Tilladelse til at indvinde grundvand til alment vandværk samt afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt

Dato for offentliggørelse: 17.09.2018

Klagefrist 15.10.2018 kl. 23.59

Lundehusvej Vandværk - Tilladelse til at indvinde grundvand til alment vandværk samt afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt

Lundehusvej Vandværk

Tilladelse til at indvinde grundvand til alment vandværk samt afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt

Dato for offentliggørelse: 17.09.2018

Klagefrist 15.10.2018 kl. 23.59

Blenstrup Vandværk - Tilladelse til at indvinde grundvand til alment vandværk samt afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt

Blenstrup Vandværk

Tilladelse til at indvinde grundvand til alment vandværk samt afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt

Dato for offentliggørelse: 17.09.2018

Klagefrist: 15.10.2018 kl. 23.59

Rosbjergvej 4, Volstrup, 9500 Hobro - Tilladelse til at indvinde grundvand til husdyrbrug samt vanding af golfbane og rullegræs

Rosbjergvej 4, Volstrup, 9500 Hobro

Tilladelse til at indvinde grundvand samt afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt

Dato for offentliggørelse: 14.09.2018

Klagefrist: 12.10.2018 kl. 23.59

Kr. Østergårdsvej 2, 9530 Støvring - Påbud om ændring vilkår i nedsivningstilladelsen
Skibstedvej 9, Skibsted, 9293 Kongerslev - § 10 tilladelse

Skibstedvej 9, Skibsted, 9293 Kongerslev

§ 10 tilladelse

Dato for offentliggørelse: 07.09.2018

Klagefrist: 05.10.2018 kl. 23.59

 

Ambercon Betonstøberi Juelstrupparken 23, Støvring - Dispensation til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde før meddelelse af tillæg til miljøgodkendelse
Tillæg nr. 12 til Rebild Kommunes Spildevandsplan 2014 - 2017. Solfangeranlæg i Bælum - Lokalplan 295
Miljøstyrelsens afgørelse om reduktion af åbeskyttelseslinjen inden for området for lokalplan nr. 311

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om at reducere åbeskyttelseslinjen, jf. naturbeskyttelseslovens § 16 inden for lokalplanområde 311. 

Miljøstyrelsens afgørelse

Denne afgørelse kan ikke påklages til miljø- og fødevareministeren eller til  anden administrativ myndighed, jf. § 34 i bekendtgørelse nr. 930 af 27. juni 2016 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning. 

Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder, jf. § 88, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven

Tillæg nr. 9 (udvidelse af nr. 7) til Rebild Kommunes Spildevandsplan 2014 – 2017.

Menu