Afgørelser og tilladelser

Rebild Kommune har truffet afgørelser i sagerne herunder. Indgiv eventuelt en klage.

Vælg en afgørelse fra listen:

Udledningstilladelse – Odderen, Støvring Ådale

Matrikel 10 fm, Støvring By, Buderup

Udledningstilladelse – Odderen, Støvring Ådale

Udledningstilladelse påbud

Bilag 1 - Oversigtskort

Bilag 5 - Kloaktegning

Dato for offentliggørelse: 16.03.2017

Klagefrist: 18.04.2016

Hjedsbækvej 426, Braulstrup, 9541 Suldrup - Landzonetilladelse til opførelse af garage- og lagerbygning

Hjedsbækvej 426, Braulstrup, 9541 Suldrup

Landzonetilladelse til opførelse af garage- og lagerbygning

Oversigtskort

Dato for offentliggørelse: 10.03.2017

Klagefrist: 07.04.2017 kl. 23.59

Flougårdsvej 8, 9575 Terndrup - Landzonetilladelse til opførelse af ridehal/maskinhus og ridebane

Flougårdsvej 8, 9575 Terndrup

Landzonetilladelse til opførelse af ridehal/maskinhus og ridebane

Dato for offentliggørelse: 10.03.2017

Klagefrist: 07.04.2017 kl. 23.59

 

Odderen, 9530 Støvring - Midlertidig udledningstilladelse i forbindelse med grundvandssænkning

Odderen, 9530 Støvring

Midlertidig udledningstilladelse i forbindelse med grundvandssænkning og anlægsarbejde

Bilag 1 - oversigtskort

Dato for offentliggørelse: 09.03.2017

Klagefrist: 06.04.2017

Odderen 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 9530 Støvring - Grundvandssænkning ved etablering af regnvandsledninger

Odderen 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 9530 Støvring

Accept af grundvandssænkning ved etablering af regnvandsledninger

Afgørelse om at midlertidig grundvandssænkning ikke er VVM-pligtig 

Bilag 2

Dato for offentliggørelse: 03.03.2017

Klagefrist: 31.03.2017

 

Gerdingvej 50, Fræer, 9520 Skørping - Tillæg til miljøgodkendelse. Flytning af skydesæson til august – oktober

Gerdingvej 50, Fræer, 9520 Skørping

Tillæg til miljøgodkendelse. Flytning af skydesæson til august – oktober

Dato for offentliggørelse: 03.03.2017

Klagefrist: 31.03.2017 kl. 23.59

Madum Søvej 44, 9520 Skørping - Landzonetilladelse til en ny telthal, tilbygning til en eksisterende hal samt et overdækket areal/mellembygning

Landzonetilladelse med oversigtskort

Dato for offentliggørelse: 03.03.2017

Klagefrist: 31.03.2017 kl. 23.59

Industrivej 4, 9530 Støvring - Micodan A/S, påbud om ændring af vilkår i gældende tilslutningstilladelse
Gammel Skørpingvej 152, 9520 Skørping - Landzonetilladelse til opførelse af nyt enfamiliehus

Gammel Skørpingvej 152, 9520 Skørping 

Landzonetilladelse til opførelse af nyt enfamiliehus

Beliggenhedsplan

Dato for offentliggørelse: 24.02.2017

Klagefrist: 24.03.2017 kl. 23.59

Møldrupvej 34, 9520 Skørping - Landzonetilladelse til tilbygning på 21 m² til eksisterende restaurantbygning

Landzonetilladelse

Oversigtskort

Dato for offentliggørelse: 24.02.2017

Klagefrist: 24.03.2017 kl. 23.59

VVM-screening vådområde Simested Midt 2

VVM-screening vådområde Simested Midt 2

Dato for offentliggørelse: 20.02.2017

Klagefrist: 20.03.2017

Menu