Høringer

Alle har mulighed for at læse aktuelle høringer og eventuelt afgive et høringssvar.

Vælg en høring fra listen:

Offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg nr. 11 for et nyt boligområde i Haverslev og Sørup
  • Strandvejen i Haverslev og Råbjergvej i Sørup
  • Link til annonce
  • Offentliggjort: 7. september 2018
  • Klagefrist: 5. oktober 2018
  • Høringsfrist: 2. november 2018
Hobrovej 187, Gravlev, 9520 Skørping - Høringsudkast: § 10 afgørelse (maskinhus)

Hobrovej 187, Gravlev, 9520 Skørping

§ 10 afgørelse 

Dato for offentliggørelse: 31.08.2018

Høringsfrist: 17.09.2018 kl. 15.30

 

Hobrovej 187, Gravlev, 9520 Skørping - Høringsudkast: dispensation til etablering af maskinhus nærmere end 25 meter til vandboring

Hobrovej 187, Gravlev, 9520 Skørping

Dispensation til etablering af maskinhus nærmere end 25 meter til vandboring

Dato for offentliggørelse: 31.08.2018

Høringsfrist: 17.09.2018 kl. 15.30

Forslag til tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2017 og forslag til lokalplan nr. 317, boligområde på Gl. Skørpingvej 35, Skørping

Gl. Skørpingvej 35, Skørping

Høringsbrev

Dato for offentliggørelse: 06.07.2018

Høringsfrist: 31.08.2018

Forslag til lokalplan nr. 313, for boliger på Hadsundvej (Sygehusgrunden), Terndrup

Hadsundvej 32, Terndrup

 

Høringsbrev

 

Dato for offentliggørelse: 09.07.2018

Høringsfrist: 20.08.2018

Miljørapport til/og forslag til lokalplan nr. 310 - REGAN Vest

Høringsbrev

 

Dato for offentliggørelse: 06.07.2018

Høringsfrist: 31.08.2018

Vejareal ud for Hjedsbæk Kro nedlægges

I forbindelse med nedrivning af Hjedsbæk Kro og opførelse af boliger på grunden, påtænker Rebild Kommune at nedlægge det kommunale vejareal ud for kroen.

Offentliggørelse af planlagt nedlæggelse af kommunalt vejareal

Derfor igangsættes en nedlægningsproces.

Dato for offentliggørelse: 29.06.2018

Høringsfrist: 24.08.2018 

Forslag til tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2017 – Støjkonsekvenszone og teknisk anlæg og forslag til Lokalplan nr. 318 Boligområde, Støvring Syd

Lokalplan forslag

Dato for offentliggørelse: 26.06.2018

Høringsfrist: 21.08.2018

Ny Børne- og Ungepolitik i høring

Rebild Kommune har udarbejdet et udkast til en ny Børne- og Ungepolitik. Den sender vi hermed i høring:

Du har mulighed for at komme med bemærkninger til politikken. Vi skal have dine input senest 31. august.

Send på mail til: tlra@rebild.dk, eller med post til Rebild Kommune, Center Sundhed, Kultur og Fritid, Hobrovej 110, 9530 Støvring.
 

Menu