Høringer

Alle har mulighed for at læse aktuelle høringer og eventuelt afgive et høringssvar.

 

Kjemtrupvej 2, Rørbæk, 9500 Hobro - Høringsudkast § 29 afgørelse

Kjemtrupvej 2, Rørbæk, 9500 Hobro

§ 29 afgørelse om ikke- godkendelsespligt vedrørende skift i dyretype i staldanlæg uden bygningsmæssige ændringer på ejendommen.

Dato for offentliggørelse: 25.04.2017

Høringsfrist: 11.05.2017 kl. 17.00

 

Trængstrupvej 85, Rebstrup, 9541 Suldrup - Høringsudkast § 30 afgørelse

Trængstrupvej 85, Rebstrup, 9541 Suldrup

§ 30 afgørelse om ikke-godkendelsespligt vedrørende udvidelse af dyreholdet i eksisterende stalde uden der samtidig udføres ændringer på ejendommen

Dato for offentliggørelse: 24.04.2017

Høringsfrist: 10.05.2017 kl. 15.00

Volstrupvej 76, Moldbjerg, 9240 Nibe - Høringsudkast § 30 afgørelse

Volstrupvej 76, Moldbjerg, 9240 Nibe

§ 30 afgørelse om ikke-godkendelsespligt vedrørende udvidelse af dyreholdet i eksisterende stalde uden der samtidig udføres ændringer på ejendommen

Dato for offentliggørelse: 18.04.2017

Høringsfrist: 02.05.2017 kl. 15.30

Tillæg nr. 32 til Kommuneplan 2013 og forslag til Lokalplan nr. 308

Ravnkilde erhvervsområde.

Dato for offentliggørelse: 30. 03.2017

Forslagene ligger til gennemsyn i tiden fra den 3. april til den 29. maj 2017.

Lokalplan nr 308_og_kommuneplantillæg nr_32

Storhøjvej 34, Hæsum, 9530 Støvring - Tillæg til § 12 miljøgodkendelse

Storhøjvej 34, Hæsum, 9530 Støvring

Tillæg til § 12 miljøgodkendelse

Dato for offentliggørelse: 29.03.2017

Høringsfrist: 24.04.2017 kl. 15.30

Debatoplæg til helhedsplan for Guldbæk

Helhedsplanen for Guldbæk handler om visionerne og ønskerne til Guldbæk. Helhedsplanen arbejder med to overskrifter:

  • Landsbyudbygning

  • Natur og rekreative sammenhænge

Debatoplæg til helhedsplan til offentlig høring

Helhedsplanen er på nuværende tidspunkt kun et oplæg til diskussion og kaldes derfor et debatoplæg. Derfor indeholder helhedsplanen både en række spørgsmål som kan bruges til at diskutere den fremtidig udvikling i Guldbæk og et konkret oplæg til udviklingen. Helhedsplanen vil blive tilrettet på baggrund af høringssvar, der modtages i høringsperioden.

Debatoplægget til helhedsplan for Guldbæk er sendt i høring af Teknik- og Miljøudvalget. 

Høringen er fra den 29. marts til den 24. maj 2017. 

Der afholdes borgermøde den 20. april 2017 fra 19.00 – 21.00 i Byrådssalen i Støvring, Hobrovej 110, 9530 Støvring. 

Deltag i debatten ved at sende dine ideer, forslag eller kommentarer senest den 24. maj 2017. De skal sendes skriftligt til Rebild Kommune, Center Plan, Byg og Vej, så vidt muligt elektronisk til pbv@rebild.dk ellers Hobrovej 110, 9530 Støvring, så de er modtaget af kommunen inden udløbet af høringsfristen. 

Yderligere oplysninger vedrørende helhedsplanen kan fås ved henvendelse til Toke Rinfeldt-Iversen, Center Plan, Byg og Vej, tlf. 99 88 93 77 eller e-mail pbv@rebild.dk.

 

Tillæg nr. 7 til Rebild Kommunes Spildevandsplan 2014 - 2017.

Tillæg nr. 7 til Rebild Kommunes Spildevandsplan 2014 - 2017. Ravnkilde Erhvervsområde - lokalplan 308

Dato for offentliggørelse: 16.03.2017

Høringsfrist: 11.05.2017

Der kan klages over Kommunens afgørelse om miljøvurdering indtil den 20. april 2017 kl. 23.59

Menu