Høringer

Alle har mulighed for at læse aktuelle høringer og eventuelt afgive et høringssvar.

 

Storhøjvej 34, Hæsum, 9530 Støvring - Tillæg til § 12 miljøgodkendelse

Storhøjvej 34, Hæsum, 9530 Støvring

Tillæg til § 12 miljøgodkendelse

Dato for offentliggørelse: 29.03.2017

Høringsfrist: 24.04.2017 kl. 15.30

Debatoplæg til helhedsplan for Guldbæk

Helhedsplanen for Guldbæk handler om visionerne og ønskerne til Guldbæk. Helhedsplanen arbejder med to overskrifter:

  • Landsbyudbygning

  • Natur og rekreative sammenhænge

Debatoplæg til helhedsplan til offentlig høring

Helhedsplanen er på nuværende tidspunkt kun et oplæg til diskussion og kaldes derfor et debatoplæg. Derfor indeholder helhedsplanen både en række spørgsmål som kan bruges til at diskutere den fremtidig udvikling i Guldbæk og et konkret oplæg til udviklingen. Helhedsplanen vil blive tilrettet på baggrund af høringssvar, der modtages i høringsperioden.

Debatoplægget til helhedsplan for Guldbæk er sendt i høring af Teknik- og Miljøudvalget. 

Høringen er fra den 29. marts til den 24. maj 2017. 

Der afholdes borgermøde den 20. april 2017 fra 19.00 – 21.00 i Byrådssalen i Støvring, Hobrovej 110, 9530 Støvring. 

Deltag i debatten ved at sende dine ideer, forslag eller kommentarer senest den 24. maj 2017. De skal sendes skriftligt til Rebild Kommune, Center Plan, Byg og Vej, så vidt muligt elektronisk til pbv@rebild.dk ellers Hobrovej 110, 9530 Støvring, så de er modtaget af kommunen inden udløbet af høringsfristen. 

Yderligere oplysninger vedrørende helhedsplanen kan fås ved henvendelse til Toke Rinfeldt-Iversen, Center Plan, Byg og Vej, tlf. 99 88 93 77 eller e-mail pbv@rebild.dk.

 

Fyrkildevej 31, Fyrkilde, 9610 Nørager - Høringsudkast § 30 afgørelse om ikke-godkendelsespligt

Fyrkildevej 31, Fyrkilde, 9610 Nørager

§ 30 afgørelse om ikke-godkendelsespligt vedrørende udvidelse af dyreholdet

Dato for offentliggørelse: 21.03.2017

Høringsfrist: 06.04.2017 kl. 17.00

Præstevej 68, Borup, 9530 Støvring - Høringsudkast § 26 afgørelse om ikke-godkendelsespligt

Præstevej 68, Borup, 9530 Støvring

§ 26 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af ensilagesiloanlæg

Dato for offentliggørelse: 21.03.2017

Høringsfrist: 06.04.2017 kl. 17.00

Tillæg nr. 7 til Rebild Kommunes Spildevandsplan 2014 - 2017.

Tillæg nr. 7 til Rebild Kommunes Spildevandsplan 2014 - 2017. Ravnkilde Erhvervsområde - lokalplan 308

Dato for offentliggørelse: 16.03.2017

Høringsfrist: 11.05.2017

Der kan klages over Kommunens afgørelse om miljøvurdering indtil den 20. april 2017 kl. 23.59

Tirsdalsvej 1, Hellum, 9520 Skørping - Tillæg til § 11 miljøgodkendelse

Tirsdalsvej 1, Hellum, 9520 Skørping

Tillæg til § 11 miljøgodkendelse

Dato for offentliggørelse: 09.03.2017

Høringsfrist: 03.04.2017 kl. 15.30

Ændring af vedligeholdelse i vandløbet Tisted - Terndrup Bæk

Det offentlige vandløb Tisted-Terndrup Bæk danner grænse mellem Rebild Kommune og Mariagerfjord Kommune. Det er aftalt mellem kommunerne, at Mariagerfjord Kommune laver sagsbehandlingen i denne sag.  

Mariagerfjord Kommune har således udarbejdet forslag til tillægsregulativ for Tisted-Terndrup Bæk efter Bekendtgørelse om regulativer for offentlige vandløb, nr. 919 af 27.06.2016, § 5. Forslaget fremlægges hermed i offentlig høring med opfordring til enhver med interesse i sagen om at indsende indsigelser eller ændringsforslag til Mariagerfjord Kommune indenfor høringsfristen. 

Forslaget omhandler en strækning af Tisted-Terndrup Bæk hvor vandløbet er præget af meget blød bund og hvor det er svært at udføre manuel vedligeholdelse. Strækningen ligger fra Tistedvej og opstrøms til starten af det offentlige vandløb. Der foreslås en ændring af vedligeholdelsen på strækningen fra manuel grødeskæring til maskinel grødeskæring med mejekurv.  

Se mere i forslag til tillægsregulativ

Tisted-Terndrup Bæk danner kommunegrænse på et stykke af strækningen og ændringen skal derfor godkendes i både Rebild og Mariagerfjord Kommuner.  

Yderligere oplysninger om ændringerne kan findes i forslag til tillægsregulativ som kan ses her eller fås ved henvendelse til Mariagerfjord Kommune, Jens Peter Neergaard, mail jepne@mariagerfjord.dk eller tlf. 97 11 36 23.  

Evt. forslag til ændringer eller indsigelser mod tillægsregulativet skal indgives skriftligt til Mariagerfjord Kommune, Natur, Ndr. Kajgade 1, 9500 Hobro, senest den 14. april 2017, kl. 15:00, eller på officiel mailadresse: raadhus@mariagerfjord.dk, reference: Jens Peter Neergaard

Tillæg nr. 5 til Rebild kommunes Spildevandsplan 2014 - 2017.

Tillæg nr. 5, Skørping Nord, Boligområde - Gammel Skørpingvej 73, 9520 Skørping - Lokalplan 298

Dato for offentliggørelse: 13.02.2017

Høringsfrist: 10.04.2017

Der kan klages over kommunens afgørelse om miljøvurdering indtil den 13. marts 2017.

Tillæg nr. 6 til Rebild kommunes Spildevandsplan 2014 - 2017.

Tillæg nr. 6 til Rebild Kommunes Spildevandsplan 2014 - 2017. Boligområde - Rådyret i Støvring Ådale, 9530 Støvring - lokalplan 304

Dato for offentliggørelse: 03.02.2017

Høringsfrist: 31.03.2017

Der kan klages over Kommunens afgørelse om miljøvurdering indtil den 3. marts 2017.

Menu