Høringer

Alle har mulighed for at læse aktuelle høringer og eventuelt afgive et høringssvar.

Vælg en høring fra listen:

Tistedvej 16, 9575 Terndrup - Høringsudkast: dispensation til naboskel

Tistedvej 16, 9575 Terndrup

Dispensation til naboskel

Dato for offentliggørelse: 16.07.2018

Høringsfrist: 15.08.2018 kl. 15.00

Tistedvej 16, 9575 Terndrup - Høringsudkast § 10 afgørelse (maskinhus)

Tistedvej 16, 9575 Terndrup

§ 10 afgørelse 

Dato for offentliggørelse: 16.07.2018

Høringsfrist: 15.08.2018 kl. 15.00

Tistedvej 16, 9575 Terndrup - Høringsudkast: Anmeldelse af dyrehold

Tistedvej 16, 9575 Terndrup

Anmeldelse af dyrehold

Dato for offentliggørelse: 16.07.2018

Høringsfrist: 15.08.2018 kl. 15.00

 

Isaksvej 16, Tranten, 9530 Støvring - Høringsudkast § 16a miljøgodkendelse

Isaksvej 16, Tranten, 9530 Støvring

§16a miljøgodkendelse 

Dato for offentliggørelse: 06.07.2018

Høringsfrist: 06.08.2018 kl. 15.30

Forslag til tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2017 og forslag til lokalplan nr. 317, boligområde på Gl. Skørpingvej 35, Skørping

Gl. Skørpingvej 35, Skørping

Høringsbrev

Dato for offentliggørelse: 06.07.2018

Høringsfrist: 31.08.2018

Forslag til lokalplan nr. 313, for boliger på Hadsundvej (Sygehusgrunden), Terndrup

Hadsundvej 32, Terndrup

 

Høringsbrev

 

Dato for offentliggørelse: 09.07.2018

Høringsfrist: 20.08.2018

Miljørapport til/og forslag til lokalplan nr. 310 - REGAN Vest

Høringsbrev

 

Dato for offentliggørelse: 06.07.2018

Høringsfrist: 31.08.2018

Svanfolkvej 16, Svanfolk, 9293 Kongerslev - Høringsudkast § 10 afgørelse (ny kornsilo)

Svanfolkvej 16, Svanfolk, 9293 Kongerslev 

§ 10 afgørelse 

Dato for offentliggørelse: 03.07.2018

Høringsfrist: 19.07.2018 kl. 17.00

 

Svanfolkvej 16, Svanfolk, 9293 Kongerslev - Dispensation til opstilling af kornsilo nærmere end 15 meter til sø

Svanfolkvej 16, Svanfolk, 9293 Kongerslev

Dispensation til opstilling af kornsilo nærmere end 15 meter til sø

Dato for offentliggørelse: 03.07.2018

Høringsfrist: 19.07.2018 kl. 17.00

Ideer, forslag og bemærkning efter borgermøde 2 om Skørping helhedsplan

Borgermødet d. 26. juni er nu afholdt. Du har dog mulighed for at komme med bemærkninger eller ideer til materialet, som blev diskuteret på borgermøde indtil den 10. juli 2018.

Materialet kan ses på: http://rebild.dk/politik/planer-og-visioner/helhedsplan-skoerping.

Spørgsmål kan rettes til:
Toke Rinfeldt-Iversen på tlf. 99 88 93 77 eller mail tori@rebild.dk

Marie Louise Kristensen på tlf. 99 88 76 81 eller mail mlgk@rebild.dk

Vejareal ud for Hjedsbæk Kro nedlægges

I forbindelse med nedrivning af Hjedsbæk Kro og opførelse af boliger på grunden, påtænker Rebild Kommune at nedlægge det kommunale vejareal ud for kroen.

Offentliggørelse af planlagt nedlæggelse af kommunalt vejareal

Derfor igangsættes en nedlægningsproces.

Dato for offentliggørelse: 29.06.2018

Høringsfrist: 24.08.2018 

Offentliggørelse af reguleringsprojekt i Lindenborg Å ved Nybro
Erstedskovvej 4, Ersted, 9520 Skørping - Høringsudkast tillæg til §12 miljøgodkendelse

Erstedskovvej 4, Ersted, 9520 Skørping

Tillæg til § 12 miljøgodkendelse 

Dato for offentliggørelse: 25.06.2018

Høringsfrist: 18.07.2018 kl. 15.00

Forslag til tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2017 – Støjkonsekvenszone og teknisk anlæg og forslag til Lokalplan nr. 318 Boligområde, Støvring Syd

Lokalplan forslag

Dato for offentliggørelse: 26.06.2018

Høringsfrist: 21.08.2018

Offentliggørelse af reguleringsprojekt i Frendrup Bæk nord for Øster Hornum
Ny Børne- og Ungepolitik i høring

Rebild Kommune har udarbejdet et udkast til en ny Børne- og Ungepolitik. Den sender vi hermed i høring:

Du har mulighed for at komme med bemærkninger til politikken. Vi skal have dine input senest 31. august.

Send på mail til: tlra@rebild.dk, eller med post til Rebild Kommune, Center Sundhed, Kultur og Fritid, Hobrovej 110, 9530 Støvring.
 

Gammel Viborgvej 27, 9530 Støvring - Åbning af rørlagt grøft

Åbning af rørlagt grøft på Gammel Viborgvej 27, 9530 Støvring

Dato for offentliggørelse: 15.05.2018

Høringsfrist: 10.07.2018 kl. 23.59

Udkast til ’Indsatsplan Rold Skov-Hellum – for beskyttelse af drikkevandet’

Vi har lavet en plan, der indeholder tiltag, der skal være med til at beskytte grundvandet.
Den sender vi hermed i høring i henhold til Bekendtgørelse om indsatsplaner.

Udkast til indsatsplan.

Du har mulighed for at komme med bemærkninger og indsigelser til indsatsplanen – vi skal have dine input senest 6. august 2018.
Send på mail til: cnm@rebild.dk, eller med post til Rebild Kommune, Center Natur og Miljø, Hobrovej 110, 9530 Støvring.

Miljøvurdering af indsatsplanen

Som loven foreskriver, har vi foretaget en såkaldt miljøvurdering af indsatsplanen. Vi vurderer ikke, at planen vil have en sådan indvirkning på miljøet, at der skal udarbejdes en miljørapport. Du kan se afgørelsen på www.rebild.dk/afgørelser (Afgørelse vedrørende miljøvurdering af udkast til Indsatsplan Rold Skov - Hellum).

Dato for offentliggørelse: 05.04.2018

Du har ligeledes mulighed for at klage over den afgørelse – vi skal have din klage senest 3. maj 2018. Du finder klagevejledning sammen med afgørelsen.

Udkast til ’Indsatsplan Støvring-Torsted – for beskyttelse af drikkevandet’

Vi har lavet en plan, der indeholder tiltag, der skal være med til at beskytte grundvandet.
Den sender vi hermed i høring i henhold til Bekendtgørelse om indsatsplaner.

Udkast til indsatsplan 

Du har mulighed for at komme med bemærkninger og indsigelser til indsatsplanen – vi skal have dine input senest 6. august 2018.
Send på mail til: cnm@rebild.dk, eller med post til Rebild Kommune, Center Natur og Miljø, Hobrovej 110, 9530 Støvring.

Miljøvurdering af indsatsplanen

Som loven foreskriver, har vi foretaget en såkaldt miljøvurdering af indsatsplanen. Vi vurderer ikke, at planen vil have en sådan indvirkning på miljøet, at der skal udarbejdes en miljørapport. Du kan se afgørelsen på www.rebild.dk/afgørelser (Afgørelse vedrørende miljøvurdering af udkast til Indsatsplan Støvring – Torsted).

Dato for offentliggørelse: 05.04.2018

Du har ligeledes mulighed for at klage over den afgørelse – vi skal have din klage senest 3. maj 2018. Du finder klagevejledning sammen med afgørelsen.

Menu