Høringer

Alle har mulighed for at læse aktuelle høringer og eventuelt afgive et høringssvar.

 

Restaureringsprojekter der skal gennemføres i forbindelse med vådområdeprojektet Lerkenfeld Å.

Restaureringsprojekter der skal gennemføres i forbindelse med vådområdeprojektet Lerkenfeld Å.

Dato for offentliggørelse: 23.05.2017

Høringsfrist: 18.07.2017

Højagervej 1, Grynderup, 9610 Nørager - § 29 afgørelse om ikke-godkendelsespligt

Højagervej 1, Grynderup, 9610 Nørager

§ 29 afgørelse om ikke-godkendelsespligt vedrørende skift i dyretype i staldanlæg uden bygningsmæssige ændringer på ejendommen

Dato for offentliggørelse: 18.05.2017

Høringsfrist: 06.06.2017 kl. 15.30

Kjemtrupvej 18, Thulstrup, 9500 Hobro - § 30 afgørelse om ikke-godkendelsespligt

Kjemtrupvej 18, Thulstrup, 9500 Hobro

§ 30 afgørelse om ikke-godkendelsespligt vedrørende udvidelse af dyreholdet i eksisterende stalde uden der samtidig udføres ændringer på ejendommen

Dato for offentliggørelse: 17.05.2017

Høringsfrist: 02.06.2017 kl. 14.00

Skovmosevej 28, Rørbæk, 9500 Hobro - § 29 afgørelse om ikke-godkendelsespligt

Skovmosevej 28, Rørbæk, 9500 Hobro

§ 29 afgørelse om ikke-godkendelsespligt vedrørende skift i dyretype i staldanlæg uden bygningsmæssige ændringer

Dato for offentliggørelse: 10.05.2017

Høringsfrist: 29.05.2017 kl. 15.30

Skovmosevej 19, Rørbæk, 9500 Hobro - § 29 afgørelse om ikke-godkendelsespligt

Skovmosevej 19, Rørbæk, 9500 Hobro

§ 29 afgørelse om ikke-godkendelsespligt vedrørende skift i dyretype i staldanlæg uden bygningsmæssige ændringer

Dato for offentliggørelse: 09.05.2017

Høringsfrist: 29.05.2017 kl. 15.30

Trængstrupvej 85, Rebstrup, 9541 Suldrup - § 25 afgørelse om ikke-godkendelsespligt

Trængstrupvej 85, Rebstrup, 9541 Suldrup

§ 25 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til forlængelse af eksisterende maskinhus

Dato for offentliggørelse: 09.05.2017

Høringsfrist: 29.05.2017 kl. 15.30

Debatoplæg til helhedsplan for Guldbæk - Forlængelse af høringsfristen

Forlængelse af høringsfristen til 23. juni 2017.

I den igangværende høring er der kommet et nyt forslag om boligudbygning samtidig var der et forslag som ved en fejl ikke var blevet behandlet i det tidligere udsendte debatoplæg. Derfor er debatoplægget suppleret med en kort beskrivelse af de to ønsker til boligudbygning. Tilføjelsen er vist med grøn tekst i debatoplægget.

På grund af tilføjelserne forlænges høring fra den 24. maj til den 23. juni 2017.

Høringssvar der allerede er sendt i forbindelse med høringen indgår selvfølgelig i den videre behandling af helhedsplanen.

Debatoplæg til helhedsplan for Guldbæk

Helhedsplanen for Guldbæk handler om visionerne og ønskerne til Guldbæk. Helhedsplanen arbejder med to overskrifter:

  • Landsbyudbygning

  • Natur og rekreative sammenhænge

Debatoplæg til helhedsplan for Guldbæk

Helhedsplanen er på nuværende tidspunkt kun et oplæg til diskussion og kaldes derfor et debatoplæg. Derfor indeholder helhedsplanen både en række spørgsmål som kan bruges til at diskutere den fremtidige udvikling i Guldbæk og et konkret oplæg til udviklingen. Helhedsplanen vil blive tilrettet på baggrund af høringssvar, der modtages i høringsperioden.

Debatoplægget til helhedsplan for Guldbæk er sendt i høring af Teknik- og Miljøudvalget.

Høringen er fra den 29. marts til den 23. juni 2017.

Deltag i debatten ved at sende dine ideer, forslag eller kommentarer senest den 23. juni 2017. De skal sendes skriftligt til Rebild Kommune, Center Plan, Byg og Vej, så vidt muligt elektronisk til pbv@rebild.dk ellers Hobrovej 110, 9530 Støvring, så de er modtaget af kommunen inden udløbet af høringsfristen.

Yderligere oplysninger vedrørende helhedsplanen kan fås ved henvendelse til Toke Rinfeldt-Iversen, Center Plan, Byg og Vej, tlf. 99 88 93 77 eller e-mail pbv@rebild.dk.

Trængstrupvej 85, Rebstrup, 9541 Suldrup - Høring af § 27 afgørelse - etablering af gyllebeholder

Udkast til § 27 afgørelse

Dato for offentliggørelse: 05.05.2017

Høringsfrist: 22. 05. 2017 kl. 15.30

Ny plan for klimatilpasning

Indkaldelse af ideer og forslag til kommende planlægning for klimatilpasning. Rebild kommune vil revidere klimatilpasningsplanen.

Det betyder, at der skal laves en plan for at forebygge og minimere risikoen for skader på bygninger og andre anlæg ved f.eks. skybrud eller stigende grundvand. Der skal udarbejdes forslag til kommuneplantillæg. Inden vi sætter dette arbejde i gang vil vi gerne høre dine ideer og forslag til den kommende planlægning.

Hovedspørgsmålene er:

  • Har du kendskab til bebyggede områder, hvor der er risiko for oversvømmelse ved skybrud eller lignende.

  • Har du forslag til, hvordan der kan arbejdes med løsninger for håndtering af vandet samtidig med, at det giver f.eks. rekreativ eller naturværdi.

  • Andre kommentarer er også meget velkomne.

Eventuelle bemærkninger, ideer eller forslag skal sendes skriftligt til Rebild Kommune, Center Plan, Byg og Vej på mail til pbv@rebild.dk eller med post til Hobrovej 110, 9530 Støvring, senest d. 22. maj 2017.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Rune Thomsen, Center Natur og Miljø, tlf. 99889456 eller Toke Rinfeldt-Iversen, Center Plan, Byg og Vej, tlf. 99 88 93 77 eller e-mail pbv@rebild.dk.

Hjortholmvej 53, Gravlev, 9530 Støvring - Tillæg til § 12 miljøgodkendelse

Hjortholmvej 53, Gravlev, 9530 Støvring

Tillæg til § 12 miljøgodkendelse

Dato for offentliggørelse: 03.05.2017

Høringsfrist: 29.05.2017 kl. 15.30

Nysumgaardvej 6-8, Nysum, 9610 Nørager - Midlertidigt tillæg til miljøgodkendelse

Nysumgaardvej 6-8, Nysum, 9610 Nørager

Midlertidigt tillæg til miljøgodkendelse på Nysumbanen

Dato for offentliggørelse: 02.05.2017

Høringsfrist: 01.06.2017 kl. 17.00

Restaureringsprojekt ved Hyldal Møllebæk

Restaureringsprojekt ved Hyldal Møllebæk

Detailprojekt og udbudsmateriale

Forundersøgelse

Dato for offentliggørelse: 28.04.2017

Høringsfrist: 23.06.2017

Reguleringsprojekt ved Borremose

Projekt om regulering af grøft, så der kan komme afgræsning på et fredet areal

Dato for offentliggørelse: 28.04.2017

Høringsfrist: 26.05.2017

 

Tillæg nr. 32 til Kommuneplan 2013 og forslag til Lokalplan nr. 308

Ravnkilde erhvervsområde.

Dato for offentliggørelse: 30. 03.2017

Forslagene ligger til gennemsyn i tiden fra den 3. april til den 29. maj 2017.

Lokalplan nr 308_og_kommuneplantillæg nr_32

Menu