Høringer

Alle har mulighed for at læse aktuelle høringer og eventuelt afgive et høringssvar.

 

Skovlvejen 20, Ll. Binderup, 9600 Aars - Høringsudkast § 27 afgørelse

Skovlvejen 20, Ll. Binderup, 9600 Aars

§ 27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af gyllebeholder på 3.000 m³ på husdyrbruget

Dato for offentliggørelse: 21.06.2017

Høringsfrist: 21.07.2017 kl. 14.00

Trængstrupvej 85, Rebstrup, 9541 Suldrup - Høringsudkast § 29 afgørelse

Trængstrupvej 85, Rebstrup, 9541 Suldrup

§ 29 afgørelse om ikke-godkendelsespligt vedrørende skift i dyretype i staldanlæg uden bygningsmæssige
ændringer på ejendommen

Dato for offentliggørelse: 20.06.2017

Høringsfrist: 20.07.2017 kl. 17.00

Lyngbyvej 2, Lyngby, 9520 Skørping - Tillæg til § 12 miljøgodkendelse

Lyngbyvej 2, Lyngby, 9520 Skørping

Tillæg til § 12 miljøgodkendelse 

Dato for offentliggørelse: 19.06.2017

Høringsfrist: 02.08.2017 kl. 15.00

Udkast til tillæg nr. 9 (udvidelse af nr. 7) til Rebild Kommunes Spildevandsplan 2014 – 2017.

Udkast til tillæg nr. 9 (udvidelse af nr. 7) til Rebild Kommunes Spildevandsplan 2014 – 2017. Ravnkilde Erhvervsområde – lokalplan 308

Dato for offtentliggørelse: 16.06.2017

Høringsfrist: 11.08.2017

Der kan klages over Kommunens afgørelse om miljøvurdering indtil den 14. juli 2017.

Langsiggårdsvej 4, Thorup, 9520 Skørping - Tillæg til § 12 miljøgodkendelse

Langsiggårdsvej 4, Thorup, 9520 Skørping

Tillæg til § 12 miljøgodkendelse

Dato for offentliggørelse: 31.05.2017

Høringsfrist: 23.06.2017 kl. 14.00

Restaureringsprojekter der skal gennemføres i forbindelse med vådområdeprojektet Lerkenfeld Å.

Restaureringsprojekter der skal gennemføres i forbindelse med vådområdeprojektet Lerkenfeld Å.

Dato for offentliggørelse: 23.05.2017

Høringsfrist: 18.07.2017

Debatoplæg til helhedsplan for Guldbæk - Forlængelse af høringsfristen

Forlængelse af høringsfristen til 23. juni 2017.

I den igangværende høring er der kommet et nyt forslag om boligudbygning samtidig var der et forslag som ved en fejl ikke var blevet behandlet i det tidligere udsendte debatoplæg. Derfor er debatoplægget suppleret med en kort beskrivelse af de to ønsker til boligudbygning. Tilføjelsen er vist med grøn tekst i debatoplægget.

På grund af tilføjelserne forlænges høring fra den 24. maj til den 23. juni 2017.

Høringssvar der allerede er sendt i forbindelse med høringen indgår selvfølgelig i den videre behandling af helhedsplanen.

Debatoplæg til helhedsplan for Guldbæk

Helhedsplanen for Guldbæk handler om visionerne og ønskerne til Guldbæk. Helhedsplanen arbejder med to overskrifter:

  • Landsbyudbygning

  • Natur og rekreative sammenhænge

Debatoplæg til helhedsplan for Guldbæk

Helhedsplanen er på nuværende tidspunkt kun et oplæg til diskussion og kaldes derfor et debatoplæg. Derfor indeholder helhedsplanen både en række spørgsmål som kan bruges til at diskutere den fremtidige udvikling i Guldbæk og et konkret oplæg til udviklingen. Helhedsplanen vil blive tilrettet på baggrund af høringssvar, der modtages i høringsperioden.

Debatoplægget til helhedsplan for Guldbæk er sendt i høring af Teknik- og Miljøudvalget.

Høringen er fra den 29. marts til den 23. juni 2017.

Deltag i debatten ved at sende dine ideer, forslag eller kommentarer senest den 23. juni 2017. De skal sendes skriftligt til Rebild Kommune, Center Plan, Byg og Vej, så vidt muligt elektronisk til pbv@rebild.dk ellers Hobrovej 110, 9530 Støvring, så de er modtaget af kommunen inden udløbet af høringsfristen.

Yderligere oplysninger vedrørende helhedsplanen kan fås ved henvendelse til Toke Rinfeldt-Iversen, Center Plan, Byg og Vej, tlf. 99 88 93 77 eller e-mail pbv@rebild.dk.

Restaureringsprojekt ved Hyldal Møllebæk

Restaureringsprojekt ved Hyldal Møllebæk

Detailprojekt og udbudsmateriale

Forundersøgelse

Dato for offentliggørelse: 28.04.2017

Høringsfrist: 23.06.2017

Menu