Kandidat til byrådet

Er du kandidat til byrådet? Alle, der kan stemme til kommunalvalget kan også stille op som kandidat til byrådet.

Valgsekretariat

Pernille Bay Pedersen
Hobrovej 110
9530 Støvring

mail: pbpe@rebild.dk 
tlf. : 99 88 76 07

Sådan kommer du på kandidatlisten 

Hvis du vil stille op til byrådet skal du opføres på en kandidatliste.

Kontakt Valgsekretariatet - så får du udleveret et hæfte som du skal udfylde og sende ind igen.

Vær opmærksom på at kandidatlisten:

  • højst må indeholde 29 navne - anført i den rækkefølge som de skal stå i på stemmesedlen (sideordnet eller partiliste) 
  • skal indeholde oplysning om partiets navn (listebetegnelse) og partibogstav
  • skal være underskrevet af mindst 25 og højst 50 vælgere i kommunen som stillere (en kandidat kan ikke selv være stiller på den kandidatliste hvor han eller hun optræder)

Frist for indlevering af kandidatlister

Du kan sende din kandidatliste ind fra tirsdag den 19. september 2017 og frem til tirsdag den 3. oktober 2017 kl. 12.00.

Valg- og listeforbund

Partier kan inden valget anmelde at ville støtte hinanden.

Et valgforbund er et valgteknisk samarbejde, der indgås mellem politiske partier eller lister for at minimere stemmespild og for at maksimere antallet af mandater, der tilfalder partierne i valgforbundet. Et listeforbund er et forbund mellem lister inden for samme parti.

Du får skemaer til anmeldelse af valgforbund og listeforbund hos Valgsekretariatet. Og de skal også indleveres der igen, når du har udfyldt det.

Frist for anmeldelse om valg- og listeforbund 

Anmeldelse af liste- og/eller valgforbund skal være indleveret senest kl. 12.00 mandag den 9. oktober 2017.

Partistøtte

Kandidatlister, der har deltaget i det seneste regionsrådsvalg og opnået mindst 500 stemmer eller deltaget i kommunalbestyrelsesvalg og opnået mindst 100 stemmer, har ret til tilskud til politisk arbejde.

Læs om partistøtte og find ansøgningsskemaer på Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside.

Menu