Ældreråd

Ældrerådets vigtigste opgave er at varetage de ældre borgeres interesser. Ældrerådet i Rebild Kommune holder møde hver måned og drøfter forhold, der er politisk aktuelle, samt berører hverdagen for kommunens ældre.

Formål

Ældrerådet har ingen beslutningskompetence, men rådgiver kommunalpolitikerne om fordelingen af ressourcer indenfor ældreområdet. Det kan dreje sig om alt vedrørende politikker, rapporter, standarder, trafik- og boligforhold samt aktiviteter. Ældrerådets vigtigste opgave er at varetage de ældre borgeres interesser. 

Er du nysgerrig på hvad Ældrerådet kan gøre for dig eller dine pårørende? Så læs meget mere i folderen om Ældrerådet. 

Kontakt

Alle ældre med alderen 60+ og deres pårørende kan henvende sig til Ældrerådet med spørgsmål og forslag af betydning for ældres omsorg og pleje. Henvendelse kan ske direkte til Ældrerådets medlemmer eller til Center Pleje og Omsorg. Ældrerådet behandler ikke sager om enkeltpersoner.

Hvert år udarbejdes en årsberetning over det forgangne års arbejde i Ældrerådet.

 

Medlemmer

Formand
Hanne Grethe Christensen
Hjedsbækvej 398
9541 Suldrup
Telefon: 26 50 50 41
knud.hannegrethe@gmail.com
Kontaktperson på Suldrup Ældrecenter

Næstformand
Torben Andersen
Egehusvej 8
9520 Skørping
Telefon: 98 39 15 19 / 61 50 15 19
tvandersen345@hotmail.com
Kontaktperson på Terndrup Ældrecenter

Kasserer
Frederik Espersen
Nygade 5
9574 Bælum
Telefon: 98 33 73 68
frederik.espersen@mail.dk 
Kontaktperson på Bælum Ældrecenter

Christian Peter Hjørne
Rafns Allé 13
9530 Støvring
Telefon: 20 21 98 64
chr.hjoerne@mail.dk
Kontaktperson på Øster Hornum Ældrecenter

Henny Fogde Larsen
Bælumvej 24
9575 Terndrup
Telefon: 40 52 54 15
fogde@larsen.mail.dk
Kontaktperson på Haverslev Ældrecenter

Poul Larsen
Gl. Hobrovej 5
9610 Nørager
Telefon: 98 65 62 53 / 21 42 62 53
poul-l@post9.tele.dk
Kontaktperson på Nørager Ældrecenter

Niels Ove Mikkelsen
Skovmosevej 49
Rørbæk
9500 Hobro
Telefon: 98 55 79 96 / 21 48 75 65
no.mikkelsen@live.dk
Kontaktperson på Rørbæk Ældrecenter

Herluf Schleppegrell Thomsen
Søndervang 45
9530 Støvring
Telefon: 98 37 14 27 / 22 46 49 07
tovelundorff@gmail.com
Kontaktperson på Støvring Ældrecenter og Ådalscentret

Jette Vestergaard
Nordre Skovvej 21
9520 Skørping
Telefon: 98 75 00 55
jkvestergaard@gmail.com
Kontaktperson på Skørping Ældrecenter

 

Samlet oversigt over medlemmerne i Ældrerådet.

 

Sekretær
Pernille Garde Laursen
Telefon: 99 88 91 34
pgla@rebild.dk

Menu