Beboerklagenævnet

Hvis du oplever problemer som lejer og udlejer inden for det almennyttige boligbyggeri, kan du henvende dig skriftligt til beboerklagenævnet i Rebild Kommune

Formål

Beboerklagenævnet træffer bland andet afgørelse om:

  • formalia ved varsling af huslejeforhøjelser
  • boligens stand ved indflytning
  • vedligeholdelse og istandsættelse
  • tilbagebetaling af beboerindskud eller depositum
  • betaling af varme, vand og lignende
  • bytte, fremleje og fortsættelse af lejemålet
  • husordensovertrædelser
  • lovligheden af beslutninger truffet af beboerdemokratiet.

Medlemmer

Beboerklagenævnet består af en formand og to andre medlemmer. Formanden beskikkes af Statsforvaltningen og skal være jurist. De to andre medlemmer vælges efter indstilling fra de almene boligorganisationer og lejerforeninger i kommunen.

Formand: Kontorchef, cand. jur. Ole Kirkegaard, Bent Pedersen er suppleant.

De to øvrige medlemmer er:
Kurt Freiheit Nielsen, indstillet af Lejernes Landsorganisation.

Bendix Jensen, Boligselskabet Nordjylland, indstillet af Boligselskabernes Landsorganisation.

I sager vedrørende husordensovertrædelser suppleres Beboerklagenævnet af en person, der er sagkyndig med hensyn til sociale forhold.

Medlemmernes valgperiode følger byrådsperioden.

Kontakt

Beboerklagenævnet
Rebild Kommune
Fællescenter Sekretariat
Hobrovej 110
9530 Støvring.

Ved indbringelse af sager skal der i 2017 betales et gebyr på 143 kr. Gebyret reguleres én gang årligt. 

Gebyret skal indsættes på konto nummer 3259 3259087929 med tydelig angivelse af navn og adresse og mærket 'Beboerklagenævn'.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Beboerklagenævnet:

Telefon: 99 88 99 88.
E-mail: raadhus@rebild.dk

 

 

Menu