Bruger- og pårørenderåd

Bruger- og Pårørenderådets medlemmer er i dialog med beboere, pårørende, personale og ledelse om hvordan hverdagen for beboerne på de enkelte ældrecentre skal tilrettelægges.

Formål

Rådet skal medvirke til, at omsorgen for beboerne på det enkelte ældrecenter lever op til det serviceniveau og de kvalitetsstandarder, der er fastsat af Rebild Kommune.

Bruger- og Pårørenderådet inddrages blandt andet i dialog om fastlæggelse af retningslinjer for den daglige pleje- og omsorgsindsats, som tager afsæt i Rebild Kommunes kvalitetsstandarder, og om forhold med betydning for beboernes personlige og sociale trivsel, herunder aktiviteter og samvær.

Bruger- og Pårørenderådet er desuden høringsberettiget i forhold embedslægens og kommunens tilsyn med det ældrecenter, som Rådet er tilknyttet.

Medlemmer

Der afholdes årligt valg til Bruger- og Pårørenderådene, hvor halvdelen af medlemmerne er på valg. Medlemmerne af Bruger- og Pårørenderådene vælges altså for en periode på 2 år.

Nedenfor, kan du se hvem der er repræsenteret i rådet på de enkelte ældrecentre

Bælum Ældrecenter

Repræsentant for pårørende
Jette Holmgren
Nørregade 16
9574 Bælum
E-mail: arntogjette@mail.dk

Repræsentant for pårørende
Bjarne Johansen
Myhlenbergvej 20
9510 Arden
E-mail: myh2050@hotmail.com

Repræsentant for pårørende
Birthe Hassing
Sandtoften 10
9574 Bælum
E-mail: birthe9295@hotmail.com

Repræsentant for pårørende
Jørgen Andersen
Oasen 23, Øster Hurup
9560 Hadsund
E-mail: bodyj@sol.dk

Repræsentant for beboere
Holger Hansen
Møllevangen
9574 Bælum

Ældrerådsrepræsentant
Frederik Espersen
Nygade 5
9574 Bælum
Telefon: 98 33 73 68 / 40 29 73 68

Repræsentant for Rebild Kommune
Distriktsleder
Jeanette Jacobsen
Telefon: 99 88 86 05
E-mail: ijeja@rebild.dk

Repræsentant for Rebild Kommune
Assisterende distriktsleder
Inger Birgith Kristensen
Telefon: 99 88 86 05
E-mail: iibkr@rebild.dk

Repræsentant for Rebild Kommune
Medarbejderrepræsentant
Anna Riise
Telefon: 99 88 86 05
E-mail: ianri@rebild.dk

Nørager Ældrecenter

Nørager Ældrecenter har for øjeblikker ikke noget Bruger- og Pårørenderåd.

Rørbæk Ældrecenter

Repræsentant for pårørende
Formand
Sanne Holm
Skaarupvej 37
9610 Nørager
Telefon: 99 88 80 80
E-mail: 37@mail.dk

Næstformand
Kirsten Back
Kastanjevej 21, Fjelsø
9620 Aalestrup
E-mail: ivki.bach@gmail.com

Repræsentant for pårørende
Ellen Vibe Tougaard
Christinedahlsvej 6
8464 Galten
Telefon: 86 94 58 06
E-mail: ellenwibe@yahoo.dk

Repræsentant for pårørende
Stinne Baade
Engblommevej 4
9500 Hobro
Telefon: 42 40 14 10
E-mail: stinne.lauritzen@gmail.com

Repræsentant for beboere
Jens Arne Holm
Engparken 15, Rørbæk
9500 Hobro

Repræsentant for beboere
Leif Lauritzen
Engparken 5, Rørbæk
9500 Hobro

Repræsentant for beboere
Johannes Nilausen
Engparken 10, Rørbæk
9500 Hobro

Repræsentant for beboere
Maren Sondrup Kristensen
Engparken 3, Rørbæk
9500 Hobro

Repræsentant for beboere
Poul Sørensen
Engparken 11, Rørbæk
9500 Hobro

Repræsentant for Rebild Kommune
Assisterende distriktsleder
Tanja Danmark
Telefon: 99 88 84 65
E-mail: itada@rebild.dk

Repræsentant for Rebild Kommune
Dagcentermedarbejder
Andreas Bekker
Telefon: 20 15 45 89
E-mail: iabe@rebild.dk

Repræsentant for medarbejdere
SSH
Tine Sørensen
E-mail: itiso@rebild.dk

 

Skørping Ældrecenter

Repræsentant for pårørende
Formand
Lene Guldbæk
Fyrrebakken 15, Ø. Hornum
9530 Støvring                
Tlf. 98385780 / 51890388
LGN-kultur@aalborg.dk

Valgt 22.04.2015

Repræsentant for pårørende
Næstformand
Ane Lene Mølbak Hoffmann
Skovvej 38
9990 Skagen
Tlf. 50571417
lev.livet@live.dk   

Valgt  22.04.2015                                 

Repræsentant for pårørende
Kasserer
Kirsten Bach
Glerupvej 148, Korup
9560 Hadsund
Tlf. 96827094 /50913794
kirsten.bach@live.dk

Valgt 03.04.2014                                      

Repræsentant for pårørende
Sekretær
Jytte Kragh
Bentevej 12
9520 Skørping  
Tlf. 98392439/26192439
jytte.privat@bizy-bees.dk     

Valgt  03.04.14                   

Margit Mortensen
Th. Hoffmannsvej 4
9520 Skørping
Tlf.:41672201              

Valgt  03.04.14 

Repræsentant for beboerne
Jens Sort Nielsen
Buderupholmvej 59
9520 Skørping

Valgt 22.04.2015

Repræsentant for beboerne
1. Suppleant
Knud Christensen                                                                              
Stendalsvej 1
9520 Skørping                          
Tlf. 98391851/42194842
emmy.knud.chr@gmail.com

Valgt  03.04.14

Repræsentant for beboerne
2. Suppleant
Lisbeth Vinther
Slåenvej 2
9000 Aalborg
Tlf. 40730625
lisbeth-vinther@vinsor.dk

Valgt  22.04.2015                                     

Repræsentant for Rebild Kommune
Distriktsleder
Hanne Eriksen
Tlf.: 99888429
ihaer@rebild.dk 

Repræsentant for Rebild Kommune
Assisterende distriktsleder
Marianne Weirauch
Telefon: 99 88 9477
E-mail: imwsc@rebild.dk

Repræsentant for Rebild Kommune
Social- og Sundhedsassistent
Anne Marie Kristensen
Telefon: 99 88 86 60
E-mail: iamkr@rebild.dl

Repræsentant for Rebild Kommune
Beskæftigelsesvejleder
Inger Lunen
Telefon: 99 88 8662
E-mail: iinlu@rebild.dk

Repræsentant for Rebild Kommune
Social - og sundhedsassistent
Birgit Nielsen
Tlf.: 99888660
E-mail: iblni@rebild.dk

 

Støvring Ældrecenter

Repræsentant for pårørende:

Inge Rose Svendsen
Telefon: 96 86 69 03

Repræsentant for pårørende:
Keld Nielsen
Telefon: 98 66 32 52 

Repræsentant for pårørende:
Mona Lisa Binderup
Telefon: 40 28 10 77

Repræsentant for beboere:
Jens Christian Jensen

Repræsentant for beboere:
Peter Ditlev Pedersen

Repræsentant for beboere:
Margit Jønsson

Repræsentant for medarbejdere:
Marianne Kornum

Repræsentant for medarbejdere:
Anne Grethe Hosbond

Repræsentant for Rebild Kommune:
Ældrecenterleder
Tanja Christensen
E-mail: itach@rebild.dk
Telefon: 99 88 86 01

 

Suldrup Ældrecenter

Suldrup Ældrecenter har for øjeblikker ikke noget Bruger- og Pårørenderåd.

Terndrup Ældrecenter

Repræsentant for pårørende
Formand
Karsten Pedersen
Søndre Rønvej 7
9440 Åbybro
Telefon: 98 24 33 66
Mobil: 30 24 33 66
E-mail: jaka@nordfiber.dk

Repræsentant for pårørende
Jane Pedersen
Søndre Rønvej 7
9440 Åbybro
Telefon: 98 24 33 66
Telefon: 98 52 02 03
E-mail: jaka@nordfiber.dk

Repræsentant for pårørende
Emma Asp
Nattergalevej 9
9230 Svenstrup J
Telefon: 98 38 36 02
E-mail: bentasp@gvdnet.dk

Repræsentant for pårørende
Lilian M. Jensen
Horsøparken 17, 2 tv
9500 Hobro
Mobil: 28 79 74 47
E-mail: lilianmolvadgaard@gmail.com

Repræsentant for Rebild Kommune
Distriktsleder
Jeanette Jacobsen
Telefon: 99 88 86 30
E-mail: ijeja@rebild.dk

Repræsentant for Rebild Kommune
Assisterende distriktsleder
Vivi Holm Henriksen
Telefon: 99 88 86 30
E-mail: ivhhe@rebild.dk

Repræsentant for Rebild Kommune
Medarbejderrepræsentant
Beskæftigelsesvejleder
Jannie Andersen
Telefon: 30 10 57 32
E-mail: ijsaa@rebild.dk 

Øster Hornum Ældrecenter

Repræsentant for pårørende
Formand:
Mette Andersen

Repræsentant for pårørende
Næstformand:
Anni Larsen

Repræsentant for pårørende
Kasserer:
Hanne Larsen

Repræsentant for pårørende
Lillian Knudsen

Aase Mathiesen

Repræsentant for Rebild Kommune
Medarbejderrepræsentant
Marianne Thyrrestrup

 

 

Ådalscenteret

Repræsentant for pårørende
Formand
Helmuth Silberbauer
Doktorvænget 4
9530 Støvring
Telefon: 30 27 24 24
E-mail: khsilber@mail.dk

Repræsentant for pårørende
Næstformand
Lene Skovhus
Veggerbyvej 46
9541 Suldrup
Telefon: 24 78 14 17
E-mail: leneskovhus@live.dk

Repræsentant for pårørende
Anne Mortensen
Østermarksvej 8
9541 Suldrup
Telefon: 23 24 86 78
E-mail: mch@hydrema.com

Repræsentant for pårørende
Jytte Bols Thomsen
Hedelunden 30
9530 Støvring
Telefon: 27 20 36 59
E-mail: jyttebols@turbopost.dk

Repræsentant for pårørende
Poul Juul
Hans Egedesvej 83
9600 Aars
Telefon: 20 95 20 18
E-mail: Poul.juul@tdcadsl.dk

Repræsentant for pårørende
Bodil Nielsen
Lærkevej 6
9530 Støvring
Telefon: 27 21 35 24
E-mail: larni@mail.tele.dk

Repræsentant for pårørende
Mie Rytter
Grævlingen 44
9530 Støvring
Telefon: 26 35 49 12

Suppleant for pårørende 
Christian Rytter
Rafns Allé 2
9530 Støvring
Telefon: 30 42 63 52
E-mail: christian_rytter_@hotmail.com

Suppleant for pårørende
Kurt Christensen
Bavnebakken 66
9530 Støvring
Telefon: 51 90 32 66
E-mail: KC@turbopost.dk

Ældrerådsrepræsentant
Herluf Schleppegrell
Telefon: 98 37 14 27
E-mail: tovelundorff@gmail.dk

Repræsentant for Rebild Kommune
Distriktsleder
Gerda Holm Christensen
Telefon: 99 88 97 17
E-mail: ighch@rebild.dk

Repræsentant for Rebild Kommune
Medarbejderrepræsentant
Ann Louise
Telefon: 99 88 97 06

Repræsentant for Rebild Kommune
Medarbejderrepræsentant
Pia M.
Telefon: 99 88 97 01

Repræsentant for Rebild Kommune
Medarbejderrepræsentant
Helle M.
Telefon: 99 88 97 07

Haverslev Ældrecenter

Haverslev Ældrecenter har for øjeblikker ikke noget Bruger- og Pårørenderåd.

Menu