Frivilligprisen for det frivillige sociale område i Rebild Kommune

Formålet med Frivilligprisen er at påskønne og vise anerkendelse af den frivillige sociale indsats i Rebild Kommune.

Frivilligprisen blev indstiftet i forbindelse med det europæiske frivilligår 2011.
Formålet med Frivilligprisen er at påskønne og vise anerkendelse af den frivillige sociale indsats i Rebild Kommune. Samtidig skal prisen synliggøre og skabe opmærksomhed omkring det frivillige arbejde og fremme det frivillige sociale engagement.

Prisen uddeles af Frivilligrådet hvert år i forbindelse med årsmødet for det frivillige sociale arbejde, som finder sted i marts.
Prisen består af et diplom og kunst, lavet af en lokal kunstner.

Kriterier for tildeling af Frivilligprisen

Frivilligprisen kan tildeles:
- en ildsjæl
- en forening eller lign. der har skabt en nytænkende indsats
- en person eller forening, som yder en ekstraordinær indsats inden for det frivillige
sociale arbejde
- en forening eller lign. der driver en solid forankret indsats til gavn for mange borgere

Proceduren

Alle borgere, foreninger og sammenslutninger i Rebild Kommune kan indstille kandidater til Frivilligprisen.
Forslag til kandidater indhentes via annoncering i lokalpressen. Prismodtageren vælges af Frivilligrådet ud fra de indkomne forslag.
Kandidaternes navne offentliggøres. Kandidater og forslagsstillere inviteres med til årsmødet for det frivillige sociale arbejde i marts.

Prismodtagere

2011: Lilly Hesseldahl Sørensen, Støvring, bl.a. fra Integrationsgruppen i Støvring

2012: Bent Højgaard, Skørping, fra Naturvandrerne i Rebild Kommune

2013: Mona Høegh Sørensen, Nørholm Slot, fra Røde Kors’ tryghedsopkald

2014: Erling Junker Holst, Skørping, fra bl.a. Seniorbiografen og Seniorcaféen

2015: Sonja Larsen, Kgs. Tisted, motion på ældrecentrene i Rørbæk og Nørager og for kræftramte i Nørager

2016: Nina Krogh, Øster Hornum, for sin mangeårige indsats for ældre i lokalområdet, bl.a. gennem besøgstjenesten Ældre hjælper Ældre.

2017: Ester og Finn Hejlskov Sørensen, Støvring, for deres inspirerende og utrættelige virke som frivillige bl.a. ved Mastruplund Ældrecenter og i Onsdagsklubben. 

Menu