Handicaprådet

Handicaprådet rådgiver kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgere og kommunalbestyrelse om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører mennesker med handicap.

Formål

Rådet kan tage alle emner op som vedrører mennesker med handicap. Handicaprådet kan også tage spørgsmål af generel karakter op til drøftelse og komme med forslag og initiativer. 

Kontakt

Center Familie og Handicap, telefon: 99 88 99 88. 

Medlemmer - kan kontaktes på e-mail.

Formand
Annette Søegaard
Telefon: 21 19 08 87
E-mail: anns@rebild.dk
Sundhedsudvalget, Rebild Kommune

Næstformand
Pernille Oppelstrup
Bredgade 2
9610 Nørager
Telefon: 98 65 34 34
E-mail: Pernilleo@mail.dk
Spastikerforeningen - CP

Jeanette Sagan
Søvænget 6
9541 Suldrup
Telefon: 61 54 52 52
E-mail: bjesa@rebild.dk
Børne- og Ungdomsudvalget, Rebild Kommune

Anna Hjorth
Løgstørvej 151
9610 Nørager
Telefon: 20 53 11 50
E-mail: cfn@nypost.dk
Autismeforeningen

Erling K. Buus
Storhøjvej 6
9530 Støvring
Telefon: 98 38 55 36
E-mail: storhoejvej@mail.dk
Dansk Blindesamfund

Vibeke Bøgh-Kristensen
Solhøj 50
9610 Nørager
Telefon: 20 33 66 16
E-mail: thisen1952@hotmail.com
Hjernesagen

Niels Sandemann
Telefon: 99 88 77 77
Mobil: 23 35 71 16
E-mail: nisa@rebild.dk 
Centerchef, Center Familie og Handicap

Gytte Gade
Mobil: 41 77 61 75
E-mail: gyga@rebild.dk 
Centerchef, Center Pleje og Omsorg

Lissy H. Mortensen
Telefon: 99 88 77 73
E-mail: lism@rebild.dk
Sekretær, Center Familie og Handicap

Stedfortrædere

Anders Norup for Annette Søegaard
Telefon: 98 37 33 08
E-mail: bhanno@rebild.dk
Sundhedsudvalget, Rebild Kommune

Bent Christensen for Pernille Oppelstrup
Telefon: 20 10 30 02
E-mail: bench@privat.dk
Scleroseforeningen

Klaus Anker Hansen for Jeanette Sagan
Telefon: 61 40 25 22
E-mail: bkaha@rebild.dk
Børne- og Ungdomsudvalget, Rebild Kommune

Conni Steffensen for Anna Hjorth
Telefon: 22 52 49 30
E-mail: connisba@hotmail.com
Diabetesforeningen

Kurt Alling Nielsen for Erling K. Buus
Telefon: 21 85 03 55
E-mail: kurtallingnielsen@gmail.com
Parkinsonforeningen

Margith Pedersen for Vibeke Bøgh-Kristensen
Telefon: 61 28 13 20
E-mail: margith_pedersen@hotmail.com
PTU

Lis Otkjær Termansen for Niels Sandemann
Telefon: 41 77 61 17
E-mail: lote@rebild.dk  
Funktionsleder, Center Familie og Handicap

 

 

2017

Alle møderne begynder klokken 16.30 i administrationsbygningen i Nørager

Tirsdag den 14. februar 2017

Tirsdag den 20. juni 2017

Tirsdag den 19. september 2017

Tirsdag den 31. oktober 2017

Tirsdag den 12. december

 

2016

Alle møder foregår i administrationsbygningen i Nørager.

Tirsdag 16. februar 2016 

Tirsdag 19. april 2016

Tirsdag 21. juni 2016

Tirsdag 9. august 2016 - aflyst.

Tirsdag 11. oktober 2016

Tirsdag 13. december 2016 - aflyst.

2015

24/02/2015 - referat

20/04/2015 - referat

16/06/2015 - aflyst

25/08/2015 - aflyst

20/10/2015 - referat

15/12/2015   referat

 

2014

Alle møder foregår i administrationsbygningen i Nørager kl. 16.30

20/01/2014 - aflyst

17/03/2014 - referat

19/05/2014 - referat

23/06/2014 - aflyst

25/08/2014 - aflyst

29/09/2014 - referat

17/11/2014 - aflyst

08/12/2014 - referat

2012

23/01/2012

05/03/2012 - aflyst

07/05/2012

25/06/2012 - dagsorden og referat

03/09/2012 - flyttet til 22/10/2012

22/10/2012 - referat og bilag

30/11/2012 - ekstraordinært møde

Menu