Uddannelsesråd Rebild

Uddannelsesråd Rebilds formål er at øge fokus på ungdomsuddannelsesmulighederne i Rebild med henblik på at fastholde og udvikle antallet af unge i uddannelse fra Rebild Kommune. Formålet er endvidere, at øge samarbejdet, koordineringen og den gensidige udvikling kommunen og uddannelsesinstitutionerne imellem i forhold til at støtte op om unge i uddannelse.

Uddannelsesråd Rebild består af repræsentanter fra henholdsvis Rebild Kommune samt ungdomsuddannelsesinstitutioner i Rebild Kommune.

Medlemmer

Rebild Kommune
Byrådsmedlem, Thøger Elmelund Kristensen
Byrådsmedlem, Thomas Simoni Thomsen
Centerchef for Arbejdsmarked, Susanne Nielsen
Centerchef for Børn og Unge, Mads Rune Jørgensen
Leder af Ungeenheden, Christina Alberg
Leder af Ungdomsskolen, Jens Skov Jørgensen

Erhvervsskolerne Aars
Uddannelseschef, Anne Marie Johansen

Støvring Gymnasium
Rektor, Jens Nielsen
Elevrepræsentant, Vakant

Rebild Produktionsskole
Forstander, Peter Pilgaard

10. Klasse Centeret
Skoleleder, Lars Lerup
Elevrepræsentant, Vakant

Uddannelsesråd Rebild’s opgaver

Uddannelsesrådets opgaver er at:

  • Formulere og implementere en fælles uddannelsesstrategi
  • Medvirke til implementering af Rebild Kommunes Børn- og Ungestrategi.
  • Øge kendskabet til kommunens og uddannelsesinstitutionernes aktiviteter, ressourcer og strategier
  • Sikre et samspil med UU
  • Sikre samspil med 10. Klasse Centret samt folkeskolens 9. klasser
  • Være dialogpart i alle aktuelle spørgsmål omkring ungdomsuddannelser
  • Samspil og koordination i forhold til Vesthimmerland og Mariagerfjord Kommune
  • Gennemføre fælles arrangementer, f.eks. konferencer og fokusmøder
  • Støtte hinanden gensidigt til udvikling af nye tiltag
  • Fokus på uddannelsesinstitutionernes studiemiljø

Menu