Rammeaftale

Rammeaftalen er en aftale mellem de 11 kommuner i Region Nordjylland og Regionsrådet om planlægning og udvikling på det specialiserede socialområde og inden for specialundervisning.

Rammeaftalen sikrer en koordinering af borgernes behov for sociale tilbud indenfor det specialiserede børne- og voksenområde. Den sikrer også en faglig udvikling i de tilbud som kommunerne og regionen driver, sådan at borgerne får de tilbud de har krav på, og at tilbuddene har en høj faglig kvalitet.

Menu