Valg 2017

Brug din stemme til kommunalvalget
Så er valget overstået og stemmerne er ved at være talt op. Se resultaterne herunder.

Se resultaterne for valget i Rebild Kommune - de opdateres løbende 

Se stemmeprocenter for Rebild Kommune.

Konstitueringsaftale

Den konstitueringsaftale for 2018-2021 der blev indgået på valgnatten ser sådan ud:

Borgmester

Leon Sebbelin

Første viceborgmester

Morten Lem

Fra konstitueringsgruppen udpeges følgende:

Økonomiudvalget (7 medlemmer): Leon Sebbelin, Morten Lem, Tommy Degn, Holger Pedersen

Børne- og familieudvalget (5 medlemmer): Thøger Elmelund Kristensen fmd,  Lene Aalestrup, Tommy Degn

Sundhedsudvalget (7 medlemmer): Lene Aalestrup fmd, Jeanette Sagan, DF, S

Teknik- og Miljøudvalget (5 medlemmer) : Kim Edberg fmd, Jeanette Sagan, S

Kultur- og Fritidsudvalg (5 medlemmer): RV, S

Arbejdsmarkedsudvalget (5 medlemmer) : RV, S

Politisk aftale

Alle besøg af hjemmeplejen får minimum 10 minutters varighed i stedet for de nuværende 5 minutter. Finansieres ved overførsler.

Alle visitationer i hjemmeplejen forøges med 5% som tillægsbevilling

Konstituerende møde afholdes fredag den 1. december 2017 kl. 15.00

Borgmesteren arrangerer en møderække hvor det fremtidige samarbejde i konstitueringsgruppen drøftes.

Ved fordeling af diverse poster er S som udgangspunkt førstevælger.

Menu