Ældrerådsvalg 2017

Der er valg til Ældrerådet den 21. november 2017 - samme dag er der valg til regionsrådet og kommunalbestyrelsen. Du skal være 60 år eller derover for at stemme til Ældrerådsvalget.

Folketinget har bestemt, at alle kommuner skal have et Ældreråd. Ældrerådet har til opgave at holde løbende kontakt til ældre borgere i kommunen, så deres problemer, behov og ønsker bliver kendt af politikere og forvaltning.

Ældrerådet arbejder for alle ældre i kommunen – både for dem, der har behov for hjælp og for dem, der kan klare sig selv. Ældrerådet giver kommunens beslutningstagere råd om for eksempel byggeri af plejeboliger, kvalitetsstandarder for hjemmehjælp og genoptræning, biblioteksvæsen, trafikplanlægning og kommunale budgetter.

 

Valgresultat for Ældrerådsvalg 2017:

Kirsten Merete Jørgensen 14,4%

Henrik Christensen 12,9%

Poul Larsen 10,7%

Ulla Haugaard Paulsen 10,7%

Anna-Marie Kaufmann Nielsen 10,4%

Torben Andersen 10,0%

Henny Fogde Larsen 7,0%

Niels Ove Mikkelsen 5,7%

Jette Ulstrup Nielsen 4,6%

Carsten Mikkelsen 4,5%

Svend Hørsman 4,4%

Anne Jakobsen 3,4%

 

Valgprocent i alt 70,5% (5.361 afgivne stemmer)

 

Der afholdes konstituerende møde i det nye ældreråd d. 29. november 2017. 

Hvad indebærer det at være medlem af Ældrerådet?

Som Ældrerådsmedlem bliver du valgt for en periode på fire år. Det kommende Ældreråd har dermed mandat i perioden 1. januar 2018 til og med 31. december 2021.

Ældrerådets opgaver

 • Ældrerådet skal høres af kommunen om alle forslag, der angår de ældre i kommunen
 • Ældrerådet skal høres om tilsynsrapporterne udarbejdet på baggrund af de lovpligtige tilsyn på kommunens ældrecentre
 • Ældrerådet kan på eget initiativ rejse forslag vedrørende de ældres forhold 
 • Ældrerådet samarbejder med kommunen med henblik på opnåelse af de bedst mulige forhold for vores ældre borgere i kommunen
 • Ældrerådet kommer med ideer til politikere og forvaltning

Ældrerådet i Rebild kommune består af 9 medlemmer, der afholder faste møder så vidt muligt én gang pr. måned, dog undtagen juli måned. Ved behov indkaldes til ekstra møder.

Som medlem af Ældrerådet i Rebild Kommune vil du modtage diæter og befordringsgodtgørelse i forbindelse med mødedeltagelse.

Ældrerådets medlemmer har tavshedspligt. 

Tidsplan for Ældrerådsvalget
 • 26. september 2017 - Informationsmøde (Skørping)
 • 28. september 2017 - Informationsmøde (Nørager)
 • 3. oktober 2017 - Informationsmøde (Støvring)
 • 4. oktober 2017 kl. 12.00 - sidste frist for tilmelding til kandidatur
 • 4. oktober 2017 kl. 13.00 - Valgbestyrelsen behandler og godkende kandidater
 • 16. oktober 2017 kandidaterne offentliggøres på www.rebild.dk
 • ca. 3 uger før valget offentligørelse af kandidatliste i ugeaviserne
 • 21. november 2017 Kl. 20.00 - Stemmerne tælles sammen 
 • 22. november 2017 orienteres kandidaterne om valgprocenten
 • 29. november 2017 konstituerende møde

Menu