Ældrerådsvalg 2017

Der er valg til Ældrerådet den 21. november 2017 - samme dag er der valg til regionsrådet og kommunalbestyrelsen. Du skal være 60 år eller derover for at stemme til Ældrerådsvalget.

Vidste du at....

Der i Rebild Kommune er ca. 7.500 borgere over 60 år, er du én af dem? Så kan du stemme til Ældrerådsvalget - eller stille op som kandidat. 

Folketinget har bestemt, at alle kommuner skal have et Ældreråd. Ældrerådet har til opgave at holde løbende kontakt til ældre borgere i kommunen, så deres problemer, behov og ønsker bliver kendt af politikere og forvaltning.

Ældrerådet arbejder for alle ældre i kommunen – både for dem, der har behov for hjælp og for dem, der kan klare sig selv. Ældrerådet giver kommunens beslutningstagere råd om for eksempel byggeri af plejeboliger, kvalitetsstandarder for hjemmehjælp og genoptræning, biblioteksvæsen, trafikplanlægning og kommunale budgetter.

Hvorfor skal jeg stemme?

Det er vigtigt at stemme til Ældrerådsvalget, fordi:

 • Jo flere der stemmer, des stærkere mandat giver du ældrerådet –
  og det giver mere respekt om ældrerådets arbejde
 • Din stemme kan sikre, at de rigtige personer bliver valgt
 • Ældrerådet er talerør for ALLE kommunens ældre
 • Ældrerådet er de ældres stemme i forhold til kommunens politikere

Der skal vælges ni medlemmer til Rebild Kommunes Ældreråd, som har disse vedtægter.

Hvem kan stemme?

Du kan stemme, hvis du:

 • har fast bopæl i Rebild Kommune
 • er fyldt 60 år senest den 21. november 2017

Hvor skal jeg stemme?

Ældrerådsvalget er den 21. november 2017, og du kan afgive din stemme på valgstederne, hvor der samtidigt afholdes regions- og kommunalvalg.

Har du ikke mulighed for at møde op på valgstedet på dagen, kan du brevstemme. Sådan brevstemmer du.  

Hvem kan du stemme på?

Fristen for at anmelde kandidater til Ældrerådsvalget udløb d. 4. oktober kl. 12.00. Der er godkendt 12 kandidater som du kan stemme på. Der skal vælges ni medlemmer til Rebild kommunes Ældreråd.

Kandidaterne er:

Torben Andersen, Skørping

Henrik Christensen, Bælum

Svend Hørsman, Skørping

Anne Jakobsen, Skørping

Kirsten Merete Jørgensen, Støvring

Henny Fogde Larsen, Terndrup

Poul Larsen, Nørager

Carsten Mikkelsen, Kirketerp

Niels Ove Mikkelsen, Rørbæk

Anna-Marie Kaufmann Nielsen, Suldrup

Jette Ulstrup Nielsen, Skørping

Ulla Haugaard Paulsen, Støvring

 

Hvad indebærer det at være medlem af Ældrerådet?

Som Ældrerådsmedlem bliver du valgt for en periode på fire år. Det kommende Ældreråd har dermed mandat i perioden 1. januar 2018 til og med 31. december 2021.

Ældrerådets opgaver

 • Ældrerådet skal høres af kommunen om alle forslag, der angår de ældre i kommunen
 • Ældrerådet skal høres om tilsynsrapporterne udarbejdet på baggrund af de lovpligtige tilsyn på kommunens ældrecentre
 • Ældrerådet kan på eget initiativ rejse forslag vedrørende de ældres forhold 
 • Ældrerådet samarbejder med kommunen med henblik på opnåelse af de bedst mulige forhold for vores ældre borgere i kommunen
 • Ældrerådet kommer med ideer til politikere og forvaltning

Ældrerådet i Rebild kommune består af 9 medlemmer, der afholder faste møder så vidt muligt én gang pr. måned, dog undtagen juli måned. Ved behov indkaldes til ekstra møder.

Som medlem af Ældrerådet i Rebild Kommune vil du modtage diæter og befordringsgodtgørelse i forbindelse med mødedeltagelse.

Ældrerådets medlemmer har tavshedspligt. 

Tidsplan for Ældrerådsvalget
 • 26. september 2017 - Informationsmøde (Skørping)
 • 28. september 2017 - Informationsmøde (Nørager)
 • 3. oktober 2017 - Informationsmøde (Støvring)
 • 4. oktober 2017 kl. 12.00 - sidste frist for tilmelding til kandidatur
 • 4. oktober 2017 kl. 13.00 - Valgbestyrelsen behandler og godkende kandidater
 • 16. oktober 2017 kandidaterne offentliggøres på www.rebild.dk
 • ca. 3 uger før valget offentligørelse af kandidatliste i ugeaviserne
 • 21. november 2017 Kl. 20.00 - Stemmerne tælles sammen 
 • 22. november 2017 orienteres kandidaterne om valgprocenten
 • 29. november 2017 konstituerende møde

Menu