Valgplakater til kommunal- og regionsrådsvalg

Her kan du læse hvor og hvordan du må hænge valgplakater op og hvornår du skal sørge for at tage dem ned igen. Reglerne for at hænge valgplakater op er ens over hele landet.

Retningslinjer for ophængning af valgplakater

Du skal ikke søge tilladelse til at hænge valgplakater op, men ønsker du at hænge større plakater op over 0,8 m2, bannere, skærme med levende tekst og billeder med videre, skal du stadig søge om tilladelse til det hos kommunen.

Valgplakater skal hænge så højt, at underkanten af plakaten er mindst 2,3 m over fortov eller cykelsti, og der skal være mere end 0,5 m fra kørebanekanten eller 0,3 m fra cykelstikanten til plakatens nærmeste kant. Valgplakater må ikke hænges op på samme pæle som autoriseret afmærkning, som for eksempel færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende vejudstyr.

Valgplakaterne skal være påført navn og telefonnummer på kontaktpersonen.

Du kan se en illustration af regler til opsætning af valgplakater her og læse flere retningslinier på Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside.

Hvornår må valgplakater hænges op?

I forbindelse med ophængning af valgplakater til kommunal- og regionsrådsvalget den 21. november 2017 må dette tidligst ske 4. lørdag før valgdagen, det vil sige lørdag den 28. oktober 2017 fra kl. 12.00.

Hvornår skal valgplakaterne tages ned?

Valgplakaterne og de midler, der er brugt til at hænge dem op med (strips, snore med videre) skal være taget ned igen senest 8 dage efter valgdagen, det vil sige senest ved døgnets afslutning onsdag den 29. november 2017.

Menu