Vision 2025

Byrådet formulerede i 2014 en ny vision for deres fremtidige politiske arbejde. Visionen er sammenfattet i sætningen ”Et sundt liv i en sund kommune”. Arbejdet med at gøre visionen til virkelighed er godt i gang og vi vil på disse sider løbende fortælle hvordan arbejdet skrider frem.

Læs visionen

Visionen er et kortfattet og letlæst dokument. Der er også en printvenlig version.

Læs Vision 2025 her.

’Det sunde liv’ skal på den måde gerne være pejlemærket for alle opgaver vi løser i Rebild Kommune – i større eller mindre grad. I visionener der opstille nogle konkrete mål der hører til de tre temaer:

  • Sundt at leve og bo
  • Sunde oplevelser
  • Sundt erhvervsliv

For at føre de tre temaer ud i livet har byrådet afsat 1,5 millioner kroner på budgettet for 2015 til fem helt konkrete aktiviteter der understøtter arbejdet. Desuden er der en lang række øvrige aktiviteter i gang som også understøtter visionen.

Frame fra video med borgmesterens ansigt

Visionen

Byrådet har en vision under overskriften ”Et sundt liv i en sund kommune”. Læs visionen og hør borgmesteren fortælle lidt om den. Læs mere her

test

Styrket erhvervsfremmeindsats

Gennem en opsøgende og målrettet indsats, gør vi erhvervslivet i Rebild Kommune endnu sundere end det allerede er. Læs mere her

Baghjulet på en moutainbike på skovbund

Branding af kommunen

Rebild Kommune har rigtig meget at byde på for både private og virksomheder. Det skal vi udnytte til at hente endnu flere tilflyttere til kommunen. Læs mere her

Udsnit af billede hvor to friluftspersoner går i højt græs

Nem adgang til naturen

Det skal være let, både for de der bor i kommune og vores gæster, at få adgang til al den fantastiske natur. Læs mere her

Frame fra video med nogle borgere

Borgerbudget til sundhedsfremme

Det er vigtigt sunde vaner omkring kost og motion. Og de skabes bedst tidligt i livet; derfor en ekstra indsats overfor de unge. Læs mere her

Nogle unge løberes ben

Sunde aktiviteter for de unge

Gode vaner skabes tidligt i livet – det gælder også vaner om kost og motion. Læs mere her

Menu