Vision 2025

Visionen er vores pejlemærke. Den er styrende for vores samlede indsats - resultaterne skaber vi gennem projekter og i hverdagens konkrete aktiviteter.

Rebild kommunes vision - vedtaget af Rebild byråd, maj 2014:

Et sundt liv i en sund kommune

I 2025 er vi fortsat Nordjyllands sundeste kommune. Vi danner rammen om et sundt, trygt og sammenhængende liv for alle – med plads til både aktive oplevelser og fordybelse.

Vi har mod og økonomi til at eksperimentere og prøve nyt – det er med til at sikre en positiv udvikling.

Mål

Med til visionen hører en række mere konkrete mål der folder visionen ud. De falder inden for tre temaer: 1) sundt at leve og bo 2) sunde oplevelser og 3) sundt erhvervsliv.

Sundt at leve og bo

Flere borgere styrker det økonomiske fundament der skal til for, at vi kan skabe den sunde kommune vi ønsker. Derfor skal vi fastholde de borgere der bor her (maj 2014: 28.833) og samtidig have nye borgere til at flytte hertil. Det betyder, at vi hele tiden skal byde på det som eksisterende og kommende borgere efterspørger. Ingen flytter uden at ringe til en ven – derfor er det vigtigt at borgerne der bor her, taler positivt om området og kommunen med udgangspunkt i deres egne erfaringer og oplevelser. 

En særlig vigtig målgruppe i forhold til bosætning, er de unge. De unge skal opleve kommunen som et godt sted at vokse op så er chancen for at de vender tilbage til kommunen, når de er færdige med at uddanne sig større. De unge skal huske tilbage på deres opvækst med begejstring og på kommunen som et sjovt, trygt og sundt sted at vokse op. Et sprudlende ungdomsmiljø er derfor en forudsætning for at tiltrække nye borgere på langt sigt. 28, 1 % af de unge vendte i 2013 hjem til Rebild Kommune.

Derfor har vi sat disse mål som senest skal være nået i 2025:

 • Der bor 32.000 borgere i kommunen. I 2017 bor der 29.500 borgere i kommunen.
 • 40 % af en ungdomsårgang vender hjem efter endt uddannelse.
 • Vi har attraktive og varierede boligområder der byder på det som nuværende og kommende borgere efterspørger.

 

Sunde oplevelser

Den enkelte borger har selv ansvar for at skabe et sundt liv. Vi skal som kommune tilbyde en ramme der gør det muligt. Et sundt liv er fyldt med frisk luft og grønne omgivelser – derfor skal vores natur indbyde til ro og fordybelse og til leg og bevægelse. Et sundt liv kræver også et aktivt fritidsliv og det rummer kulturelle oplevelser der styrker den mentale sundhed. Det kan vi ikke tilbyde uden ildsjæle, foreninger og frivillige – de er drivkraften bag mange oplevelser og nye tiltag og de beriger det sunde liv.

Derfor har vi sat disse mål som senest skal være nået i 2025:

 • Borgerne har nem og hurtig adgang til naturen og oplevelser i den.
 • Kulturlivet har gode vilkår og vi er kendt for at skabe events der giver borgere og gæster store kulturelle oplevelser.
 • Fritidstilbuddene i kommunen er mangfoldige.
 • Vi støtter op om ildsjæle, foreninger og frivillige.

 

Sundt erhvervsliv

Flere virksomheder er en forudsætning for at skabe vækst, derfor skal vi fastholde de virksomheder der er her (januar 2012: 1.756), skabe flere arbejdspladser (januar i 2013: 10.837) og samtidig tiltrække nye virksomheder. Det betyder, at vi hele tiden skal byde på det som eksisterende og kommende virksomheder efterspørger. Det er også vigtigt, at vores erhvervsservice er fleksibel og hurtig med én indgang til kommunen.

Derfor har vi sat disse mål som senest skal være nået i 2025:

 • Der er 12.200 arbejdspladser i kommunen. I 2017 har vi 1800 virksomheder og der er 11.200 arbejdspladser. 
 • Vi har attraktive erhvervsområder som byder på det som virksomhederne efterspørger.
 • Det er nemt at starte og drive virksomhed i kommunen. 
 • Vi har et givende iværksætter-miljø og har skabt gode muligheder for netværk.

 

Styrkepositioner - vores særlige forudsætninger

Vores styrkepositioner er midler til at nå vores vision og mål – de særlige forudsætninger der gør at vi kan komme derhen. Styrkepositionerne er vores rygrad. Vi kan meget andet, men dette er vores særlige forcer.

Beliggenhed – vi er tæt på 

Med motorvejen, de større veje og mulighederne for offentlig transport er vi tæt på alt – jobs, uddannelsesinstitutioner, kultur, natur og lufthavn. Det vi ikke selv har, ligger lige rundt om hjørnet. 

Vi er en lille kommune. Vores størrelse gør os hurtige og handlekraftige, og styrker samtidig netværkene og fællesskabet i kommunen – mellem virksomheder, borgere, foreninger, kommune og frivillige. 

Natur – fuld af oplevelser

Vores natur er enestående og let tilgængelig. Den er åben for oplevelser af enhver art. Vi har ruter og stier, rum og plads til motion og bevægelse, leg, fritid og kultur. Hvor end du befinder dig i kommunen, er der maksimalt 10 minutter til en oplevelse i naturen.

Sund økonomi – mangfoldige muligheder 

Arbejdsløsheden er lav og beskæftigelsesfrekvensen høj. Vores borgere er generelt sunde og raske – også bosætningsmønsteret underbygger den gode økonomi, da andelen af borgere i alders-gruppen 30-39 år er stigende. Vores gode økonomi forpligter og giver os muligheder.

Menu