Sprogvurdering af 3-årige

Vi sprogvurderer de 3-årige børn, der har behov for det.

Det er personalet i daginstitutionen, der beslutter om et barn har behov for en sprogvurdering.

Alle børn der bliver passet hjemme, skal have foretaget en sprogvurdering. Sprogvurderingen skal ske inden barnet fylder tre år og fire måneder. Du har som forælder pligt til at lade deres barn deltage i en sprogvurdering og eventuel efterfølgende sprogstimulering - Det står der i Dagtilbudsloven. 

Vi gør det for at give alle børn gode muligheder for at udvikle deres sproglige kompetencer. Sproget er nemlig vores vigtigste kommunikationsredskab. Det er gennem sproget, at vi forstår verden, sætter ord på ting, følelser og oplevelser. 

Hvad er en sprogvurdering?

En sprogvurdering en vurdering, der foregår som en leg med barnet. Det er altid en uddannet sprogpædagog, der tilrettelægger og foretager vurderingen, og den foregår et sted hvor barnet er trygt. Går barnet i børnehave, vil det foregå i børnehaven. Bliver barnet passet hjemme, vil sprogvurderingen foregå i hjemmet.

Legen er målrettet til at registrere barnets sproglige udvikling. Det er på den måde et arbejdsredskab for pædagogerne, som sikrer, at de – i samarbejde med forældrene – får den bedste mulighed for at hjælpe barnet med de bestemte sproglige forudsætninger som det har.

Nogle gange viser resultatet af en sprogvurdering at et barn har behov for, at der bliver iværksat forskellige sprogstøttende aktiviteter og sprogstimulering. Det kan for eksempel være at øve rim og remser, mundmotoriske lege og balanceøvelser eller på anden vis udfordre barnets sproglige kreativitet og udvikle dets interesse for tegn, symboler, bogstaver og tal.

Du kan altid spørge personalet i børnehaven om dit barns sprogudvikling.

Du kan desuden læse mere om sprogvurderinger på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Menu