Sunde aktiviteter for kommunens unge

Gode vaner omkring kost og motion skal skabes tidligt. Derfor sætter vi i forlængelse af byrådets 'Vision 2025 - et sundt liv i en sund kommune' fokus på de unges forhold til det sunde liv.

Byrådet har afsat en generel pulje på 100.000 for 2015 (og tilsvarende beløb for 2016-2018) til at støtte arbejdet med bedre sundhed for kommunens unge. Blandt andet vil vi gerne have at de ældre skoleelever dyrker mere motion og hæve deres generelle trivsel.

Forslaget understøtter "Sundt at leve og bo" og "Sunde oplevelser". Budget: 100.000 i 2015, tilsvarende budget i 2016-2018. 

  • 15.000,- kr. afsættes til en anlægspulje til projekter der indbyder til motion. Puljen fordeles af Ungdomsrådet. Det projekt der får støtte skal færdigudvikles og gennemføres af de unge der har foreslået det. Ungerådet deltager også og på den måde sikres det at de unge bliver en aktiv del af både beslutning og gennemførelse.
    Status: I forbindelse med Ungecenter Syd bygges parkourfaciliteter. Der gøres status til sommerferien og hele projektet evalueres om et år.
  • 50.000 kr. til Teenfit Bootcamp. Det er forløb med 6 til 8 unge, der tilbydes en kombination af fysisk motion, fælles madlavning og vejledning. Der skal afvikles to forløb – et først på året og et til efteråret. Målet er at de unge skal opleve glæde ved bevægelse og blive mere bevidst om krop og motion. Det skal føre til en livsførelse der opfylder Sundhedsstyrelsen anbefalinger i forhold til kost og motion
    Status: Der afvikles et hold i Nørager inden sommerferien. Der er drøftelser i gang med Karensmindeskolen og Bavnebakkeskolen om hold til efteråret. Der gøres status til sommerferien og hele projektet evalueres om et år.
  • 35.000 kr. til to skræddersyede MILIFE-forløb med fokus på personlig kompetenceudvikling. De unge bliver bedre til at tilegne sig kvalifikationer, håndtere udfordringer samt forfølge deres mål og ambitioner. Læs mere om MILIFE her.
    Status: Bliver afviklet efter påske for elever fra Skørping Skole der ikke er uddannelsesparate. Vi afvikler et tilsvarende forløb i Støvring til efteråret.

Menu