Tiltrækning af nye tilflyttere og vækst hos erhvervslivet

Til trods for rigtig mange gode kvaliteter i forhold til infrastruktur, økonomi og fritid (især på naturområdet skiller vi os klart ud fra mange andre kommuner), er der ikke ret mange uden for kommunens grænser der ved det. Det skal brandingprojektet rette op på.

Vi siger det igen og igen; Rebild Kommune har så mange gode kvaliteter og styrker. I Vision 2025 er de udtrykt i tre såkaldte styrkepositioner:

 • Beliggenhed – vi er tæt på
  Nem adgang til motorvejen og jernbanen med stop i to centrale byer. Det vi ikke selv har ligger lige rundt om hjørnet.
 • Natur – fuld af oplevelser
  Uanset hvor du befinder dig i kommunen er der maksimalt 10 minutter oplevelser i vores enestående natur. Her har vi noget unikt, som naturelskere og outdoor-sportsinteresserede valfarter til fra hele landet og hele året rundt. Området er også kendt for sine mange fremragende skiruter.
 • Sund økonomi – mangfoldige muligheder
  Arbejdsløsheden er lav og beskæftigelsesfrekvensen er høj. En god økonomi forpligter og giver os mange muligheder.

Desværre er der ikke så mange der kender til disse fortræffeligheder – i hvert fald ikke uden for kommunens grænser. Det er der flere undersøgelser der peger på. Ved at formidle disse styrkepositioner til målgrupper uden for kommunens grænser, vil det være muligt at tiltrække såvel private borgere som virksomheder til Rebild Kommune. Vi mener det er realistisk at blive Danmarks foretrukne destination for ourdoor-aktiviteter.

Forslaget understøtter "Sundt at leve og bo", "Sunde oplevelser" og "Sundt erhvervsliv". Budget: 500.000 i 2015, herefter 200.000 i 2016-2018.

Status

De væsentligste målgrupper er udpeget til at være børnefamilier, indpendlere og – på længere sigt – sundhedspersonale fra det nye sygehus i Aalborg Øst.

Målgrupper

 • Børnefamilierer interessante, da de må formodes at blive boende i en årrække og dermed være en stabil resurse for kommunen. Desuden peger undersøgelser på at unge der har gode minder om det sted de er vokset op, er tilbøjelige til at søge tilbage efter endt uddannelse når de selv skal stifte hjem og familie. (På den måde bliver arbejdet med at skabe gode ungemiljøer i kommunen også en væsentlig del af brandingindsatsen.)
 • 4.000 mennesker pendler hver dag til Rebild Kommune. En stor del kommer fra Aalborg, og mange af de gode argumenter for at flytte til kommunen vil appellere til dem.
 • Når det nye sygehus i Aalborg Øst tages i drift, vil der skulle ansættes mange nye medarbejdere. En stor del af sundhedspersonalet på det nuværende sygehus bor allerede i kommunen, så de nyansatte vil til sin tid være en oplagt målgruppe. Indsatsen overfor denne målgruppe ligger lidt ude i fremtiden.

Promoveringsfilm

For at sætte fokus på de muligheder naturen giver for et aktivt liv, produceres en film der med udgangspunkt i en motionist på løbe-, cykle-, svømmetur gennem Rebild Bakker og Rold Skov (ifølge brugerne er mountainbikeruten i Rebild Kommune den næstbedste i Danmark). Under turen er der mulighed for at præsentere alle de andre outdoor-aktiviteter området tilbyder. Det præsenteres under navnet ”Triathland”.

Events

Hen over året afvikles mere end 30 events af forskellig størrelse og type. Mange af disse har naturen som kulisse og er derfor med til at sætte fokus på vores rolle som outdoor-destiantion.
Vi etablerer en digital ’eventkalender’ der giver både nuværende og potentielt kommende borgere et unikt overblik over muligheder for en oplevelse i kommunen.

Velkomstpakke

Nye tilflyttere skal have en ’velkomstpakke’ med indhold der bl.a. sætter fokus på Rebild Kommune som en sund kommune. En velkomstpakke tiltrækker ikke i sig selv nye tilflyttere, men kan være en del af det positive billede vi skaber i bevidstheden hos vores tilflyttere. En væsentlig faktor både hvad angår fastholdelse og branding.

Iværksætteri

Vi har noget unikt for regionen i Businesspark Nord. Allerede nu er der en stor tilstrømning af iværksættere til Business Rebild (tidligere Erhvervskontoret). Via Tour de Rebild som er et arrangement der skaber kontakt mellem kommende iværksættere fra videregående uddannelser og erhvervslivet i Rebild Kommune, forventer vi at kunne tiltrække endnu flere.

Tilpasning af rebild.dk

På kommunens hjemmeside tilpasses sektionen ”Kom til Rebild – og bliv her” til de valgte målgrupper. Formålet er at skabe lyst og interesse for læseren til at flytte til kommunen. Hjemmesiden skal således fungere som det sted vi placerer oplysninger om herlighederne ved kommunen som vi kan henvise til i det øvrige materiale der indgår i brandingindsatsen. Det primære budskab vil være ”Vi er triathland – her finder du outdoor-aktiviteter du ikke finder andre steder”. Dette er budskabet der skal profilere Rebild Kommune i forhold til de kommuner vi konkurrer med.

Det sekundære budskab vil være ”Vi har også alle de andre fritidstilbud”. Det være sig fodbold, taekwondo, badminton, biograf etcetera, etcetera. Gode tilbud både hvad angår sport, kultur og andre fritidsaktiviteter, men som ikke adskiller sig væsentligt fra andre kommuners tilbud.

Der vil også være oplysninger om den gode infrastruktur og selvfølgelig også og skoler, byggegrunde, børnepasning og de andre basiselementer. Det er alt sammen information der kan henvises til på de øvrige sektioner af hjemmesiden.

Brug af Facebook

Fire ud af fem danskere er i dag på Facebook. Derfor er brugen af Facebook relevant, hvis vi vil møde rebildborgerne, hvor de er og på deres præmisser. Facebook skaber ambassadører og troværdig mund til mund-markedsføring, når gode historier om Rebild Kommune deles med venner og bekendte. Vi har med Facebook mulighed for med begrænsede midler at nå en stor målgruppe da ca. 5.000 personer har valgt at trykke ’Synes godt om’ på Rebild Kommunes facebookside. De 5000 ”følgere”, giver os en 2. plads i forhold til fleste følgere per borger i Danmark blandt landets 68 Facebook-kommuner. Facebook øger også trafikken til information på rebild.dk, når vi i korte opslag linker til mere uddybende information i form af dagsordner eller artikler. Vi kan samtidig målrette og budskaber mod relevante målgrupper udvalgt ud fra geografi, køn, alder og interesser. Dermed undgår vi at ”spamme” alle med budskaber, der har relevans for kun en snæver kreds. Vi kan desuden annoncere mod hele Danmark, målrettet bestemte segmenter (for eksempel outdoor-sports- eller kulturinteresserede) og dermed til en langt lavere kontaktpris end  i traditionelle trykte medier.

Menu