Støvring Ådale - Anlæg af nye veje

Arbejdet omfatter udbygning af vejanlæggene i Støvring Ådale. Heriblandt etablering af rundkørsel i krydset Kærvej og Støvring Ådale. Udbygning af vejanlæg mod henholdsvis nord og syd med tilslutning til Støvring Ådale mod nord samt etablering af en tunnel for Mastrup bæk mod syd. Den eksisterende del af Kærvej mod øst skal udbygges med fortov og fællessti.

www.udbud.dk

Abonnér på udbud

Menu