Udbud på levering af Tolkeservices til Jysk Fællesindkøb

Jysk Fællesindkøb udbyder hermed levering af Tolkeservices til Skive, Norddjurs, Mariager Fjord og Rebild Kommuner

Bekendtgørelses nr.: 2017/S 112-225771

Udbudsmaterialet hentes ved at klikke på hvert link i oversigten nedenfor:

Udbudsbetingelser

Bilag 1 – Spørgsmål, svar og ændringer til udbudsmaterialet -
Endeligt Bilag 1 er ikke tilgængeligt før udbuddet er gennemført, se løbende spørgsmål/svar nedenfor

Bilag 2 – Kravspecifikation

Bilag 3 – Tilbudsliste

Bilag 4 – Rammeaftale version 2 af 29. juni 2017

Bilag 5 – Databehandleraftale

Bilag 6 – Kvalitetsbesvarelse

Bilag 7 – Attestation for gennemført tolkning

Bilag 8 – Forbrugsoversigt

Udbudsbilag A – ESPD

Udbudsbilag B – Erklæring om solidarisk hæftelse for konsortiedeltagere

Udbudsbekendtgørelse

Tilbudsfrist: Torsdag den 17. august 2017 kl. 12:00

Alle henvendelser og spørgsmål vedrørende udbuddet skal være skriftlige, på dansk og rettes til:

Rebild Kommune, att. Udbudskonsulent Asbjørn Kjærgaard, mail askj@rebild.dk

Spørgsmål/svar offentliggøres løbende her:

Det er Tilbudsgivers eget ansvar at holde sig opdateret på siden.

Spørgsmål/svar af 17. juli 2017

Abonnér på udbud

Menu