Udskiftning, etablering samt drift og vedligeholdelse af sti, vej- og banebelysning

Rebild Kommune står overfor at skal udskifte ca. 700 stk. vejbelysningsarmaturer i Rørbæk og Skørping. Hertil kommer den daglige drift og vedligeholdelse af vejbelysningen i Rørbæk og Skørping samt på alle boldbanerne i kommunen.

Herunder findes link til download af udbudsmaterialet og bilag.

Spørgsmål om Udbuddet

Alle henvendelser og spørgsmål til udbudsmaterialet mv. skal være skriftlige, på dansk og stilles til:

Rambøll Danmark A/S

Att: Richard Hvid

Spørgsmål skal sendes til rinh@ramboll.dk med kopi til alls@ramboll.dk

Spørgsmålene skal være modtaget senest: onsdag den 11 september 2017 kl. 12:00   

Spørgsmål vil blive besvaret i form af supplerende meddelelser, som offentliggøres på nedenstående hjemmeside.

Tilbudsgiver er forpligtiget til at kontrollere nærværende hjemmeside for eventuelle supplerende meddelelser og yderligere dokumenter.

Tilbudsfrist

Tilbudsfristen er den 25 september 2017 kl. 13:00.

Tilbuddene åbnes (åben liciation) den 25 september 2017, kl. 13:00 på adressen

Rebild Kommune

Jernbanegade 13

9610 Nørager

Mødelokale 1

Såfremt tilbudsgiver er forhindret i at deltage i licitationen, skal denne sikre tilbuddet bliver afleveret inden ovenstående tidsfrist og på ovenstående adresse.

Udbudsmateriale:

Udbudsmaterialet kan findes på www.udbud.dk eller her

Abonnér på udbud

Menu