Visionsseminar 2017

På denne sider finder du program og materiale fra visionsseminaret den 2. marts 2017.

Hovedtemaerne for dagen var et kig på vision 2025 og hvordan det går med den - status og nye initiativer.

Vi satte også spot på den politiske organisering og det kommunalpolitiske landskab lige nu.  

Dagens program og temaer

Programmet og temaerne for dagen:

Materialer og oplæg

Vision 2025

- Direktionens oplæg: Visions 2015 - status og nye initiativer

Plancher i lokalet 

- Rapport: Bosætningsundersøgelse 2016

- Film: Ungeundersøgelse 2016 

Statusrapport: Sunde oplevelser

- Evaluering af forsøgsprojektet: Virksomhedsudvikling i landdistrikter

Den politiske organisering - nye veje at gå?

- Ole Vind: Kerneopgavetænkning

- Frank E. Andersen: Ny politisk arbejdsform

Det kommunalpolitiske landskab - nye medborgeridentiteter?

- Johannes Andersen: Visioner og demokrati

Menu