Årsrapport 2014

Hænder der holder en spirende plante - foto: www.colourbox.com
2014 har været et år med stor aktivitet for virksomhederne i Rebild Kommune. Rebild Erhvervs- og Turistkontor har haft 98 nye iværksættere i etableringsforløb, og 9 iværksættere er optaget i det nordjyske VækstIværksætterProgram. Samtidig har 34 etablerede virksomheder været involveret i forskellige vækst- og udviklingsforløb.

Det er dog ikke alene den individuelle vejledning, der har præget året.

- Selvom virksomhederne er meget forskellige fra hinanden, er det mange af de samme udfordringer de står overfor i det daglige. Derfor har vi haft fokus på at gennemføre både branchespecifikke og mere brede netværksarrangementer, hvor virksomhederne har fået mulighed for at drøfte og få input på nogle af de ting, som rør sig i markederne.” udtaler Erhvervs- og turistchef Anders Stryhn.

Netværksarrangementerne retter sig både til etablerede og nystartede virksomheder, og temaerne varierer fra ledelse og forretningsudvikling til personlig udvikling.

På turismeområdet er RebildPorten blevet besøgt af op mod 70.000 besøgende, mens rebildporten.dk har haft over 170.000 sidevisninger. Desuden er der fokus på at forene de forskellige attraktioner og oplevelsesmuligheder, som lokalområdet tilbyder.

- En fælles indsats for at tiltrække turister på tværs af forplejnings- og oplevelsesvirksomheder rummer store potentialer. Rebild Kommunes storslåede natur giver nogle unikke muligheder for Outdoor-aktiviteter, hvor blandt andet MTB har været vigtig for 2014.” uddyber formand for Erhvervsudviklingsrådet Niels Juel Nielsen.

Niels Juel Nielsen opsummerer på indsatsen i 2014:

- Hver især spiller indsatserne en rolle i vores målsætning om at fremme erhvervsaktiviteterne i Rebild Kommune. I 2015 vil vi bygge ovenpå succeserne fra 2014 med nye tiltag. Vi vil være tæt på erhvervslivet, så vi lever op til vores ambition om at være Nordjyllands bedste erhvervskommune.”

Menu