Landsbyliv

Rebild Naturskole
Der er så dejligt på landet… sådan begynder H.C. Andersens eventyr: Den grimme ælling. Der er stadig dejligt på landet, men der er sket meget siden Andersens tid. De fleste af landsbyerne er i løbende udvikling – takket være de mange ildsjæle der bor der.

Som en af landets mindre kommuner har Rebild ikke alt – men det er tæt på. Vi har en helt enestående natur, og strøet rundt i et landskab af skov, bakker, søer, ådale og marker, ligger de mange små og større byer og landsbyer.

Her har du mulighed for at trække dig tilbage, men også for at deltage aktivt i de mange tilbud og aktiviteter der foregår overalt i kommunen.

Stærke landsbysamfund

I kommunen er by- og landsbysamfundene særligt stærke og levende, med kulturel mangfoldighed og et aktivt foreningsliv. Der er en stor lyst og vilje til at engagere sig i forskellige fritidsaktiviteter og til at benytte kultur- og idrætstilbud.

Landsbyerne er karakteriseret ved en blanding af ”indfødte” og nye tilflyttere, der tilsammen giver en dynamisk udvikling, uden at den lokale kolorit og historie går tabt.

En enestående natur

Vi har lavet en udførlig kommuneplan, som skal garantere de store og forskelligartede naturværdier bliver bevaret.

Kommunen rummer nogle af Danmarks største skovarealer, markante ådale, kilder, koncentrationer af vandhuller og større søer. Naturværdierne er vigtige elementer i oplevelsen af vores kommune, men også vigtige for at sikre den biologiske mangfoldighed, beskyttelse af økosystemer og for biodiversitet. Derfor skal vi værne om naturværdierne.

Langt ude - tæt på

Hos os har du alle fordelene ved at være ude på landet, men tæt på byen. Indkøbsmulighederne er mangfoldige, med mange spændende små butikker og gårdudsalg i landområdet, og kun 20-30 minutters afstand til Aalborg og storbyens udvalg.

Du er altid tæt på vandet, da nogle af landets reneste badesøer ligger midt i kommunen. Og du har kun mellem en halv og en hel times kørsel til hav og fjord.

Lige meget om du vælger at bo langt ude på landet eller i en af de mange landsbyer, vil du altid have mulighed for at deltage i foreningsliv, landsbyråd, forsamlingshusenes arrangementer, klubber, frivilligforeninger og meget mere.

 

Menu