Børnehaverne Tuen i Haverslev og Kløvermarken i Ravnkilde arbejder med klima

I børnehaverne i Haverslev og Ravnkilde er der fuld gang i klimaaktiviteterne.
  • Vi samler affald i byerne sammen med børnene i løbet af den første uge. I Haverslev afsluttes dette med en fælles affaldsindsamling lørdag den 1. april for alle i Haverslev by. På den måde knytter vi aktiviteten i børnehaverne med det, der sker i fritiden - og skaber sammenhæng for børnene.
  • Vi fremstiller miljø-net, altså et lærredsnet som børnene dekorerer. Så kan de bruge dem sammen med deres forældre, når de handler, i stedet for at bruge plastikposer, som skader miljøet.
  • Vi laver kunst sammen med børnene - ”Fra skrot til slot” – for at øge bevidstheden om genbrug
  • Vi laver forsøg med rent vand og forurenet vand
  • Vi laver vindmøller og snakker om vindenergi

Menu