Ældreboliger

Bolig - www.colourbox.dk
Rebild Kommune råder over en række ældreboliger, der ligger i nærheden af et ældrecenter.

Ældreboligerne har, i modsætning til vores plejeboliger, ikke integreret døgnpleje. Det betyder, at der ikke døgnet rundt er personale, som kan stå for din personlige pleje og omsorg. Hvis du har brug for hjælp, skal du derfor søge om hjemmepleje.

Oversigt over ældreboliger

Bælum
Møllevangen: Seks 2-rums ældreboliger

Haverslev
Dahlsensvej: 10 2-rums ældreboliger

Nørager
Spurvevænget: Seks 2-rums ældreboliger (rækkehuse)

Kjeldsensvej: Otte 2-rums ældreboliger (rækkehuse)

Støvring
Mastruplundvej: 21 2- rums ældreboliger (rækkehuse)

Skørping
Buderupholmvej: 16 2- rums ældreboliger (rækkehuse)

Suldrup
Himmerlandshave: 15 2-rums ældreboliger (rækkehuse)

Vikingevej: 16 2-rums ældreboliger (rækkehuse)

Terndrup
Skørpingvej: 12 2-rums ældreboliger

Øster Hornum
Birkehøjvej: 10 2-rums ældreboliger (rækkehuse)

Afhængig af boligens størrelse er huslejen mellem 4.000 og 8.500 kr. om måneden.

Ansøgning om ældrebolig

Der er en række kriterier, du som udgangspunkt skal opfylde for at komme i betragtning til en af vores ældreboliger:

  • Du har behov for en bolig med gode adgangsforhold og en indretning, der er velegnet for gangbesværede.

  • Du har en funktionsnedsættelse men er i stand til at klare dig i en selvstændig bolig.

  • Du har et plejebehov i løbet af dagen.

  • Du har behov for at kunne tilkalde hjælp fra en hjemmeplejemedarbejder.

  • Din nuværende bolig er uhensigtsmæssig i forhold til borgerens helbredssituation.

Du ansøger om en ældrebolig via vores selvbetjeningsløsning med Nem Id. Har du ikke adgang til dette kan du printe et ansøgningsskema  og udfylde og returnere til Center Pleje og omsorg, Hobrovej 110, 9530 Støvring.

Opfylder du ikke disse kriterier ...

Opfylder du ikke ovenstående kriterier, men har interesse i at leje en af boligerne, kan du kontakte Administrationen, Center Pleje og Omsorg på tlf.: 99 88 83 94 for yderligere oplysninger om hvordan du kan ansøge om en ældrebolig.   

 

Når vi modtager din ansøgning, foretager vi en konkret vurdering af dine forhold for at afgøre, om du er berettiget -og i målgruppen- til en ældrebolig.

Borgervisitation i Center Pleje og Omsorg kan yde generel rådgivning vedrørende valg af bolig.

Borgerservice kan yde generel rådgivning omkring økonomien vedrørende ansøgning om bolig.

Selvbetjening:

Plejebolig eller ældrebolig

Her kan du søge om plejebolig eller ældrebolig.

Udfyld skemaet, print det og send det til:

Rebild Kommune
Center Pleje og Omsorg
Myndighed
Hobrovej 110
9530 Støvring

Når vi har modtaget din ansøgning, vil vi foretage en konkret vurdering af dine forhold for at afgøre, om du er berettiget til en plejebolig.

Denne selvbetjeningsløsning dirigerer dig over på et eksternt website.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Menu