Kvalitetsstandarder

Himmel med sky - www.colourbox.dk
Kvalitetsstandarder skal give enkel og klar information om vores serviceniveau på en række områder.

I kvalitetsstandarden beskrives det serviceniveau du som borger kan forvente at modtage, de gensidige krav og forventninger vi har til dig og til de leverandører, der leverer ydelserne.

Ydelser, der er omfattet en kvalitetsstandard:

Alle ydelserne er beskrevet og samlet i Kvalitetsstandarder 2020.

Menu