Senior Digital

SeniorDigital - www.colourbox.com
Har du svært ved at betjene dig selv hos det offentlige via internettet, så er der hjælp at hente i Borgerservice og på bibliotekerne.

Her er der medarbejdere, som vil hjælpe dig med for eksempel Rebild Kommunes hjemmeside eller Borger.dk. Der vil også være PC-udstyr, som du kan bruge. Læs mere om bibliotekernes tilbud her.

Senior Digital

Rebild Kommune har i samarbejde med Ældre Sagen tidligere haft projekt "Senior Digital" med vejledning og undervisning i den digitale kontakt til det offentlige og kommunen og i den digitale postkasse. Projektet er afsluttet i 2017, men der vil fortsat være en åben datastue på Skørping Ældrecenter om onsdagen fra kl. 9.00-11.30.

For yderligere information om den åbne datastue, kontakt:

Henning Aardestrup

tlf. 26 39 00 30

Prøv selvbetjening på nettet

Hvis du vil forsøge dig med de digitale selvbetjeningsløsninger, så klik på linkene herunder. På disse sider kan du, ud over at få hjælp til at kommunikere med det offentlige, finde hjælp til søgning på nettet, fotos på nettet, mail, Google, Facebook og meget andet.

Bliv dus med din computer - Ældre Sagen

E-kurser.nu

Kontaktoplysninger

Borgerservice

Se adresser og åbningstider i Borgerservice her

Bibliotekerne

Se adresser og åbningstider på bibliotekerne her

Baggrunden for projekt Senior Digital

Projekt Senior Digital blev startet på baggrund af at, det offentlige skulle digitaliseres frem mod 2015.

Rebild Kommune, Ældrerådet og Ældre Sagen ville gerne gøre en særlig indsats for at hjælpe borgerne med at blive digitale, og gik derfor ind i projekt Senior Digital. Det blev til et samarbejde mellem ovennævnte, ældrecentrene, Borgerservice og bibliotekerne om at tilbyder kommunens borgere It undervisning.

Fritagelse for Digital Post fra det offentlige

Du kan blive fritaget for at modtage digital post fra det offentlige, hvis du: 

  • har en funktionsnedsættelse, som hindrer dig i at modtage post digitalt
  • ikke har adgang til en computer med tilstrækkelig internetforbindelse i dit hjem
  • er registreret som udrejst af Danmark
  • er hjemløs
  • har sproglige vanskeligheder
  • har praktiske vanskeligheder ved at anskaffe NemID.

For at blive fritaget for digital post fra det offentlige skal du møde op i Borgerservice eller på bibliotekerne.

Det er også muligt at bede andre fritage dig på dine vegne ved brug af fuldmagt.

Mere information om fritagelse

Menu