Blev dit affald ikke hentet?

Overfyldt skraldespand - Colourbox.dk
Sådan skal du gøre, hvis dit affald ikke er blevet hentet.

Hvis du opdager, at din skraldespand ikke er blevet tømt, skal du tjekke om:

  1. skraldemanden har hængt en seddel på din container eller lagt en seddel med en begrundelse i din postkasse.
  2. du kan finde en forklaring på Driftsforstyrrelser (for eksempel aflysning på grund af nedbrud på bilen, glatte veje eller lignende). 

Hvis skraldemanden har lagt en seddel, er det fordi, han ikke har kunnet udføre sit arbejde. Det kan for eksempel være fordi containeren er overfyldt eller fordi biler, cykler eller lignende har spærret vejen hen til skraldespanden.

Hvis du ikke har fået nogen seddel og kørslen ikke var aflyst er du nok blevet glemt. Du kan anmelde afvigelsen direkte til kommunen gennem RenoWeb via linket nedenfor eller skrive en mail til affald@rebild.dk.

Selvbetjening:

Henvendelser om affald

Har skraldemanden ikke taget dit affald med? Er din container ikke er sat tilbage på sin plads? Fortæl os om det, så vi kan undgå at det sker igen.

Du kan også også fortælle os hvis containeren er i stykker eller du kan bestille en miljøkasse eller kompostbeholder.

Denne selvbetjeningsløsning dirigerer dig over på et eksternt website.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Menu