Har du ekstra affald?

Overfyldt skraldespand - Colourbox.dk
Sådan kommer du af med dit ekstra affald.

Har du en gang imellem behov for at komme af med ekstra meget dagrenovation, kan du i borgerservice eller på bibliotekerne købe et mærkat til at sætte på de ekstra affaldssække. Du binder mærkatet på den fyldte sæk. En sæk må maksimalt veje 20 kg og skal være forsvarligt lukket. Mærkatet koster 30 kr., som dækker afhentning af det ekstra affald.

Menu