Står din affaldscontainer det rigtige sted?

To skraldespande - Colourbox.dk
Din skraldemand skal dagligt tømme 200-300 containere - Det er et hårdt og opslidende job. Det er vigtigt, at din container står placeret, så det er let for skraldemanden at tømme den.

Det er grundejerens ansvar, at adgangsforholdene er i orden så de lever op til Arbejdstilsynets krav:

Standplads

 • Containere skal placeres på et let tilgængeligt sted (standplads). Der skal være mindst 10 cm mellem containerne og til siderne samt fri adgang i 90 cm’s bredde, så den enkelte container kan tømmes, uden at den anden container skal flyttes. 
 • Standpladsen skal have et jævnt og fast underlag for eksempel fliser, asfalt eller beton. 
 • Underlaget må ikke være græs, perlegrus, skærver eller brosten.
 • Containernes håndtag og hjul skal vende udad mod skraldemanden, så han kan hente en container uden at skulle vende den.
 • Der skal være lys ved standpladsen i den mørke tid. 

Adgangsvej 

 • Adgangsvejen mellem skraldebilen og standpladsen skal være plan og med fast underlag lige som standpladsen.
 • Adgangsvejen må højst være 30 m lang.
 • Adgangsvejen skal være mindst 90 cm bred.
 • Frihøjden på adgangsvejen skal være mindst 2,2 m (for eksempel under træer og udhæng).
 • Eventuelle låger og lignende skal kunne stå åbne af sig selv.
 • Adgangsvejen skal være oplyst.
 • Der må ikke være stigninger eller fald på over 10 %, der findes dog særregler for stigninger på 10–25 %.
 • Hvis du ikke kan finde en placering, der lever op til tjeklisten, skal du selv sætte affaldet frem til vejen på afhentningsdagen. Du kan kontakte affaldskontoret på adressen renovation@rebild.dk og lave en 'sætte frem' aftale.

Husk at skovle sne og beskære buske og træer

I vinterperioden skal du huske at rydde for sne og at gruse, hvor det er nødvendigt, således at skraldemanden kan køre affaldet, helt fra dér hvor du har sat skraldet og ud til skraldebilen.
Du skal også huske at beskære dine buske og træer, så de ikke vokser ind over adgangsvejen. Endelig er det vigtigt, at der er lys, så skraldemanden kan finde frem til stativerne hele året rundt.

Menu