Miljøkassen

Miljøkassen
Alle husstande får udleveret en miljøkasse til farligt affald, dog kan flere husstande i andels- og etagebebyggelser deles om en miljøkasse. Miljøkassen er en rød plastikkasse til opbevaring og transport af farligt affald.

I kassen kan du komme blandt andet små bøtter og flasker med farligt affald, batterier (i en pose), elsparepærer, småt elektronikaffald. Affaldet skal være forsvarligt emballeret. Har du ikke længere den originale emballage, kan du i stedet sætte en mærkat på, der tydeligt fortæller, hvilken type affald det er. Så kan personalet på modtagerstationen se, hvad de har med at gøre.

Sådan får du kassen tømt

Når borgere og grundejere ønsker at aflevere farligt affald, skal mærkatet på miljøkassens låg udfyldes med navn og adresse.  Miljøkassen stilles ved siden af containeren til dagrenovation dagen før afhentning af dagrenovation. Skraldemanden tager miljøkassen med og stiller en ny tom kasse til dig.

Du kan også bruge miljøkassen som transportkasse til genbrugspladsen.

Mangler du en miljøkasse?

Hvis du ikke har en miljøkasse, kan du kontakte affaldsgruppen på affald@rebild.dk.

Genbrugspladsen

Du kan også aflevere dit miljøfarlige affald (olie- og kemikalieaffald, batterier og lignende) på genbrugspladsen.

Menu