Arbejde og jobsøgning

Jobcenter Rebild - Foto: Jeppe Holm
Jobcenter Rebild - vi har fokus på job!

Vores vigtigste opgaver er at hjælpe ledige i job og hjælpe virksomheder med at finde kvalificerede medarbejdere.

Jobcenter Rebild hjælper med:

 • service til virksomhederne ved rekruttering af arbejdskraft
 • formidling af støttede job til virksomheder
 • service til dig på kontanthjælp, uddannelseshjælp, overgangsydelse og dagpenge
 • service til dig på sygedagpenge, jobafklaring, ressourceforløb eller ledighedsydelse
 • opkvalificering af dig, hvis du er ledig og har behov for det.

Udbetalingen hjælper dig med:

 • Udbetaling af kontanthjælp, uddannelseshjælp, overgangsydelse, sygedagpenge, ressourceforløbsydelse, revalideringsydelse, ledighedsydelse og hjælp i særlige tilfælde
 • råd og vejledning i forhold til økonomi.

 Fokus i 2020

 I Jobcenter Rebild fokuserer vi i 2020 på nedenstående mål, som fremgår af årets beskæftigelsesplan:

 • Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft
 • Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
 • Flere personer med handicap skal i beskæftigelse
 • Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse
 • Samlet skal flere unge vælge en ungdomsuddannelse
Jobcenter Rebilds Vision og Mission

I Jobcenter Rebild arbejder vi med udgangspunkt i de fælles kommunale værdier og har med afsæt deri formuleret følgende vision og mission for jobcenterets arbejde:

Vision

Vi gør det, der virker! Vi er nyskabende, vi er modige og trives med at arbejde i Danmarks stærkeste jobcenter.

Mission

I Center Arbejdsmarked er vi forankret i udvikling og forandring. Vi inspirerer borgere og virksomheder til at se nye muligheder. Det gør vi ved at udleve vores værdier og være effektive også i den tværfaglige indsats.

Frikommuneforsøg

Rebild Kommune indgår i det nordjyske frikommunenetværk "En mere fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats". I første runde deltager Rebild Kommune i forsøget "Formkrav til lovpligtige samtaler", som løber fra 1. juli 2017 - 31.12.2021. 

I forsøgsrunden som løber fra 1. juli 2018 - 31. december 2021, vil kommunen blandt andet blive fritaget for at revurdere sager efter 12 måneder på ledighedsydelse inden for 18 måneder. Der vil i stedet løbende ske en kvalificeret revurdering ved opfølgningssamtalerne for at sikre, at betingelserne for fleksjob fortsat er opfyldt.

Læs mere om de forskellige forsøg i Jobcenter Rebild og læs mere om alle de nordjyske kommuners frikommuneforsøg på Det nordjyske frikommuneforsøg

Menu