Arbejde og jobsøgning

Jobcenter Rebild - Foto: Jeppe Holm
Jobcenter Rebild - vi har fokus på job!

Ring, før du møder op i Jobcenter Rebild

For at mindske risikoen for smittespredning af Corona-virus, skal du ringe på 9988 9988 for at bestille tid, inden du møder op i jobcenteret. 

(opdateret 08.01.2021)

Vores vigtigste opgaver er at hjælpe dig i job og hjælpe virksomhederne med at finde kvalificerede medarbejdere.

Jobcenter Rebild hjælper med:

  • vejledning til dig på dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, overgangsydelse og selvforsørgelses- og hjemrejseydelse
  • vejledning og støtte til dig på sygedagpenge, jobafklaring, ressourceforløb eller ledighedsydelse
  • formidling af støttede job til virksomheder
  • opkvalificering, hvis du er ledig og har behov for det.

Ydelseskontoret hjælper dig med:

  • Udbetaling af kontanthjælp, uddannelseshjælp, overgangsydelse, sygedagpenge, ressourceforløbsydelse, revalideringsydelse, ledighedsydelse og hjælp i særlige tilfælde
  • råd og vejledning i forhold til økonomi.
Frikommuneforsøg

Rebild Kommune indgår i det nordjyske frikommunenetværk "En mere fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats". I første runde deltager Rebild Kommune i forsøget "Formkrav til lovpligtige samtaler", som løber fra 1. juli 2017 - 31.12.2021. 

I forsøgsrunden som løber fra 1. juli 2018 - 31. december 2021, vil kommunen blandt andet blive fritaget for at revurdere sager efter 12 måneder på ledighedsydelse inden for 18 måneder. Der vil i stedet løbende ske en kvalificeret revurdering ved opfølgningssamtalerne for at sikre, at betingelserne for fleksjob fortsat er opfyldt.

Læs mere om de forskellige forsøg i Jobcenter Rebild og læs mere om alle de nordjyske kommuners frikommuneforsøg på Det nordjyske frikommuneforsøg

Læs evalueringsrapporten 2020

Menu