Løntilskudsjob - privat

Penge - www.colourbox.dk
Som ledig kan du ansættes i et job med løntilskud i en privat virksomhed. Du kan bruge et job med løntilskud til at udvide dine kompetencer og afprøve nye jobområder og arbejdsopgaver.

Et job med løntilskud aftales i samarbejde mellem dig, arbejdsgiveren og Jobcenter Rebild. 

Du kan ansættes i et job med løntilskud i en privat virksomhed, når du har været ledig i 6 måneder.

Hvis du:

  • Er over 50 år
  • Er eneforsørger
  • Ikke har et uddannelsesniveau over folkeskolen

kan du ansættes fra din første ledighedsdag.

Løn og vilkår

  • Løn- og arbejdsvilkår følger den almindelige overenskomst på ansættelsesområdet
  • Du skal selv forhandle løn og øvrige ansættelsesforhold med arbejdsgiver
  • Den private arbejdsgiver modtager et tilskud til din løn

Så længe kan du være ansat i et job med løntilskud

Som jobparat kan du være ansat i løntilskudsjob op til 6 måneder hos en privat arbejdsgiver. Hvis du er aktivitetsparat, kan du være ansat i løntilskudsjob i op til 6 måneder, og ved behov kan det forlænges til 12 måneder.

Sådan kommer du i et job med løntilskud

Jobcenter Rebild har et tæt samarbejde med kommunens private virksomheder. Vi har derfor mulighed for at tilbyde dig et bredt udvalg af private jobs med løntilskud. Det er vigtigt, at du har dit jobnet-CV opdateret med relevante jobønsker, og at det tydeligt fremgår, hvilke personlige og faglige kompetencer du har.

Du er også velkommen til selv at henvende dig til en privat virksomhed. Vi anbefaler, at du, inden du henvender dig, har gjort dig klart, hvad du vil opnå i jobbet med løntilskud, og hvad du kan tilbyde arbejdsgiveren. Du skal være opmærksom på, at du ikke må påbegynde et job med løntilskud, før det er godkendt af Jobcenter Rebild. Du skal altid kontakte os, når du har opnået en konkret aftale.

Du kan finde opslåede job med løntilskud på jobnet.dk.

Vigtigt at vide, når du er ansat i et job med løntilskud

  • du skal stadig være tilmeldt som ledig
  • du skal stå til rådighed og være aktivt jobsøgende
  • som dagpengemodtager forbruger du af din dagpengeperiode, når du er ansat i et job med løntilskud, og du optjener ikke timer til en ny dagpengeperiode.

Ansøgning

Inden du kan starte i et job med løntilskud, skal arbejdsgiveren udfylde et skema via selvbetjeningsløsningen nedenfor. På baggrund af de oplysninger, som arbejdsgiveren har givet, vurderer Jobcenter Rebild, om der er grundlag for et job med løntilskud.

Hvis Jobcenter Rebild godkender et job med løntilskud, skal din beskæftigelsesmedarbejder lave en jobplan til dig, inden du starter.

Selvbetjening:

Løntilskud - tilbud om ansættelse

Her kan din virksomhed tilbyde en ansættelse med løntilskud.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Menu