Vil du være voksenlærling?

Foto: Colourbox.com
Arbejdsgiveren kan få tilskud til en del af din læretid i de perioder, hvor du ikke er på skole. Du skal opfylde visse betingelser for, at virksomheden kan få tilskuddet.

Virksomheder kan få tilskud til at ansætte voksenlærlinge med uddannelsesaftale over 25 år.

Der kan ydes tilskud til arbejdsgivere, hvis du er ufaglært eller har en forældet uddannelse, som du ikke har brugt de seneste 5 år.

Vil du vide mere?

Hvis du har spørgsmål til voksenlærlingeordningen, er du velkommen til at kontakte Jobcenter Rebild. Vi deltager gerne i en snak med dig og virksomheden - også ude på virksomheden.

Læs mere på Uddannelsesguiden

Menu