Virksomhedspraktik

Virksomhedspraktik
Er du ledig, kan du komme i virksomhedspraktik. Praktikopholdet kan vare op til fire uger for ledige medlemmer af en a-kasse og op til 13 uger for kontanthjælpsmodtagere med forudgående lang ledighed eller manglende arbejdserfaring.

En virksomhedspraktik kan foregå i både offentlige og private virksomheder og er som udgangspunkt på 37 timer ugentligt. 

Formålet med en virksomhedspraktik er, at den enten skal føre til job eller til en opkvalificering af dine personlige og faglige kompetencer.

Hvordan kan du komme i virksomhedspraktik?

Du kan komme i virksomhedspraktik fra din første ledighedsdag. Jobcenter Rebild har et tæt samarbejde med kommunens virksomheder. Vi har derfor mulighed for at tilbyde dig et bredt udvalg af virksomhedspraktikforløb.

Det er vigtigt, at du har dit jobnet-CV opdateret med relevante jobønsker, og at det tydeligt fremgår, hvilke personlige og faglige kompetencer du har.

Du er også velkommen til selv at henvende dig til en virksomhed. Vi anbefaler, at du, inden du henvender dig, har gjort dig klart, hvad du vil opnå med virksomhedspraktikken, og hvad du kan tilbyde en arbejdsgiver.

Du skal være opmærksom på, at du ikke må påbegynde en virksomhedspraktik, før det er godkendt af Jobcenter Rebild. Du skal altid kontakte os, når du har opnået en konkret aftale.

Du har ikke mulighed for at komme i virksomhedspraktik i den virksomhed, hvor du senest har været ansat.

Vigtigt at vide for dig, der er i virksomhedspraktik

Når du er i virksomhedspraktik, skal du stadig være tilmeldt som ledig. Du skal stå til rådighed og være aktivt jobsøgende. Som dagpengemodtager forbruger du af din dagpengeperiode, når du er i virksomhedspraktik, og du optjener ikke timer til en ny dagpengeperiode. I praktikperioden er du ikke ansat i virksomheden, og du får udbetalt dagpenge eller kontanthjælp under praktikperioden.

Godtgørelse for transport

Du er berettiget til befordringsgodtgørelse under virksomhedspraktikken. Befordringsgodtgørelsen følger de gældende takster og regler. Blanketten for dagpengemodtagere skal udfyldes og underskrives af praktikstedet og derefter sendes til din a-kasse. Brug selvbetjeningsløsningen nedenfor.

Befordringsgodtgørelse for kontanthjælpsmodtagere og uddannelseshjælpsmodtagere bevilges af din sagsbehandler. Læs om reglerne for udbetaling af befordringsgodtgørelse.

Ansøgning

Inden du kan starte i en virksomhedspraktik, skal arbejdsgiveren udfylde en række informationer via selvbetjeningen nedenfor. På baggrund af de oplysninger, som arbejdsgiveren har givet, vurderer vi, om der er grundlag for en virksomhedspraktik.

Hvis Jobcenter Rebild godkender virksomhedspraktikken, skal din beskæftigelsesmedarbejder udarbejde en jobplan. Den kan du se på Jobnet under Planer og Aktiviteter.

Selvbetjening:

Befordringsgodtgørelse

Her kan du søge om befordringsgodtgørelse.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Virksomhedspraktik - tilbud om etablering

Her kan din virksomhed tilbyde etablering af virksomhedspraktik.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Menu