Hvis du bliver syg og er i arbejde

Syg_mand - www.colourbox.dk
Hvis du er i arbejde og bliver syg, er det din arbejdsgiver og/eller kommunen, der udbetaler sygedagpenge.

Din arbejdsgiver udbetaler sygedagpenge til dig i 30 dage fra 1. fraværsdag, hvis du bliver syg og

  • har været ansat uafbrudt i de seneste otte uger før fraværet hos din arbejdsgiver og i denne periode har været beskæftiget i mindst 74 timer.

Sygemelding til arbejdsgiveren

Du skal melde dig syg til din arbejdsgiver hurtigst muligt. Medmindre der er fastsat noget andet i et personalecirkulære, skal sygemeldingen ske telefonisk og senest to timer efter, at du skulle være mødt på arbejde. Hvis du melder dig syg for sent, har du ikke ret til sygedagpenge, før dagen efter sygemeldingen sker.

Sygedagpenge fra kommunen

Hvis arbejdsgiveren har udbetalt løn/sygedagpenge, og du skal have sygedagpenge fra kommunen, skal arbejdsgiver anmelde din sygdom til kommunen senest en uge efter, at udbetalingen fra arbejdsgiveren er ophørt. Det sker ved, at din arbejdsgiver afgiver oplysninger til kommunen i NemRefusion.

Kommunen udbetaler sygedagpenge til dig, hvis du:

  • har været i arbejde uafbrudt i de seneste 26 uger, før du blev syg og i den periode har været beskæftiget i mindst 240 timer samt ikke har ret til sygedagpenge fra arbejdsgiveren for samme periode og ansættelse
  • ville have været berettiget til arbejdsløshedsdagpenge eller en ydelse, der træder i stedet herfor, hvis uarbejdsdygtigheden ikke var indtrådt
  • inden for den seneste måned har afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed
  • er elev i lønnet praktik i en uddannelse, der er reguleret ved eller i henhold til lov
  • er ansat i fleksjob.

Mit Sygefravær

Når arbejdsgiveren har afgivet sine oplysninger til kommunen, skal du udfylde dine oplysninger om dit sygefravær. 

Er du tilmeldt Digital Post, får du automatisk en meddelelse om dit sygefravær i din digitale postkasse. Du følger linket i meddelelsen i din digitale postkasse og indtaster dine oplysninger i Mit Sygefravær. Alternativt kan du logge på selvbetjeningsløsningen nedenfor med dit NemID.

Vær opmærksom på

Der kan være tre forløb, som du skal igennem, når du skal udfylde Mit Sygefravær:

1) Kommentér de oplysninger, som din arbejdsgiver har indsendt til kommunen, og godkend med dit NemID
2) Udfyld ansøgning om sygedagpenge og godkend med dit NemID
3) Udfyld oplysningsskemaet og godkend med NemID (Oplysningsskemaet bliver kun vist og skal kun udfyldes, hvis din arbejdsgiver ikke har angivet en sidste sygefraværsdato)

OBS: Når du er færdig med udfyldelsen, vil du modtage en kvittering.

Gå derefter tilbage til forsiden for at se, at du har udfyldt alt. Det er vigtigt, at der til sidst står på skærmen, "Du har ingen ventende opgaver i Mit Sygefravær". 

Læs mere om Mit Sygefravær på borger.dk

Hvis du er syg i længere tid

Jobcenteret indkalder dig til en opfølgningssamtale med en sagsbehandler, hvis du har været syg i længere tid. Sammen med dig vurderer sagsbehandleren, hvad der nu skal ske.

Sygedagpenge er en midlertidig ydelse. Derfor er der fokus på, at du er på sygedagpenge så kort tid som muligt, og at du under din sygdom opretholder din arbejdsevne.

Har du været syg i længere tid, er der risiko for, at du mister tilknytningen til arbejdsmarkedet. Vi vil derfor have fokus på at gøre noget aktivt for, at du opretholder din arbejdsevne.

Fast Track

Hvis du forventer, at din sygemelding varer længere end 8 uger, kan du og din arbejdsgiver via Fast track-ordningen bede om, at jobcentret indkalder dig til en tidlig opfølgningssamtale. Læs mere om Fast track-ordningen.

Delvis raskmelding?

I første omgang vil vi undersøge, om du kan vende delvist tilbage til dit arbejde. Kan du det, laver vi en aftale om delvis raskmelding, hvor du får mulighed for at arbejde i det omfang, du kan, indtil du er rask.

Kan du ikke melde dig delvist rask, er der mulighed for, at du kan deltage i et af kommunens aktive tilbud.

Uanset om du vender delvist tilbage til dit arbejde eller deltager i et tilbud, skal det være foreneligt med din sygdom, og i tvivlstilfælde vil lægen blive spurgt til råds.

Selvbetjening:

Sygedagpenge

På 'Mit sygefravær' kan du anmode om sygedagpenge. I den forbindelse skal du afgive en række oplysninger til kommunen.

Vær opmærksom på

Der kan være tre forløb, som du skal igennem, når du skal udfylde Mit Sygefravær:

1) Udfyld UDP (kommentér de oplysninger, som din arbejdsgiver har indsendt, og godkend med dit NemID)

2) Udfyld ansøgning om sygedagpenge og godkend med dit NemID

3) Udfyld oplysningsskemaet og godkend med NemID (Oplysningsskemaet bliver kun vist og skal kun udfyldes, hvis din arbejdsgiver ikke har angivet en sidste sygefraværsdato)

OBS: Når du er færdig med udfyldelsen, vil du modtage en kvittering. 

Gå derefter tilbage til forsiden for at se, at du har udfyldt alt. Det er vigtigt, at der til sidst står på skærmen, "Du har ingen ventende opgaver i Mit Sygefravær".

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Menu