Ikke medlem af A-kasse

Kvinde med kuglepen - Colourbox.dk
Hvis du er ledig og ikke er medlem af en A-kasse, kan du søge om kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse.

Ring, før du møder op i Jobcenter Rebild

For at mindske risikoen for smittespredning af Corona-virus, skal du ringe på 9988 9988 for at bestille tid, inden du møder op i jobcenteret. 

(opdateret 08.01.2021)

Hvis du ikke længere kan forsørge dig selv eller din familie, kan du søge om kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse i jobcenteret.

 

 

 

 

 

Kontanthjælp

Du kan søge om kontanthjælp, hvis du er:

 • over 30 år
 • under 30 år MED en kompetencegivende uddannelse

 

Du skal møde personligt op på:

Jobcenter Rebild

Hobrovej 110

9530 Støvring

Det er vigtigt, at du møder i jobcenteret den første dag, hvor du er ledig - du kan tidligst få kontanthjælp fra den dag, du søger. Har du meldt dig ledig på Jobnet, skal du møde i jobcenteret senest den førstkommende åbningsdag.

Første samtale

Du skal snakke med en beskæftigelsesmedarbejder, der vil oplyse dig om dine rettigheder, pligter og muligheder. Herefter vil beskæftigelsesmedarbejderen vurdere, om du skal stå tilmeldt som arbejdssøgende på jobnet.dk. Du kan forvente at skulle deltage i aktivering med det samme.

Læs mere om kontanthjælp for unge MED uddannelse

Kontanthjælpsreform: Er du under 30 år og har du en uddannelse?

eller

Læs mere om kontanthjælp for dig, der er 30 år eller derover

Kontanthjælpsreform: Hvis du er 30 år eller derover

Uddannelseshjælp

Hvis du er under 30 år og IKKE har en kompetencegivende uddannelse, skal du møde personligt ved:

Ungeenheden

Østre Allé 6

9530  Støvring (indgang G)

Åbningstid klokken 9 - 12.

 

OBS: Ring, før du møder op i Ungeenheden 

For at mindske risikoen for smittespredning, skal du ringe på 9988 9988 for at bestille tid, inden du møder op i Ungeenheden. 

 

Første samtale

Du vil få en snak med en beskæftigelsesmedarbejder og en UU-vejleder.

Uddannelsespålæg

Som ung UDEN uddannelse vil du få et uddannelsespålæg. Det betyder, at hvis du KAN starte på en uddannelse, så SKAL du gå i gang med en uddannelse hurtigst muligt. 

Hvis du ikke umiddelbart har forudsætningerne for at starte på en uddannelse, betyder uddannelsespålægget, at du skal stå til rådighed for en indsats, der er rettet mod uddannelse.

Ydelsen

Uddannelseshjælpen svarer til SU-taksten.

Hvis du er ung enlig forsørger UDEN uddannelse (under 30 år), kan du søge om uddannelsesrettet hjælp som enlig forsørger svarende til dobbelt SU-takst.

Hvis du ikke umiddelbart kan starte på uddannelse på grund af helbredsmæssige eller sociale årsager, vil du få et aktivitetstillæg til uddannelseshjælpen, når du deltager i en aktiv indsats, der er rettet mod uddannelse.

Læs mere om uddannelseshjælp

Kontanthjælpsreform: Er du under 30 år og har du IKKE en uddannelse?

Ansøgning

Du kan søge om kontanthjælp eller uddannelseshjælp via selvbetjeningsløsningen nedenfor. Du skal logge på med dit NemID.

Vær opmærksom på, at du først er berettiget til kontanthjælp eller uddannelseshjælp fra den dag, du har mødt personligt op i Jobcenter Rebild.

Til ansøgningen skal du vedhæfte:

 • Engagementsoversigt fra banken
 • De sidste tre måneders lønsedler
 • Kontoudtog for de sidste tre måneder
 • Evt. ægtefælles/samlevers sidste 3 måneders lønsedler og kontoudtog
 • Evt. bevis for stop på uddannelse
 • Evt. dokumentation for formueforhold (bil, ejendom mv.)
 • Evt. vandrejournal
 • Evt. lejekontrakt.

Herefter vil Ydelseskontoret afgøre, om du er berettiget til ydelsen.

Betingelser

Det er en betingelse for at få kontanthjælp eller uddannelseshjælp, at du eller din ægtefælle ikke har formue over 10.000 kr. eller en indtægt, der kan dække dit behov for forsørgelse. 

Opholdskrav

Det er også en betingelse for at modtage uddannelses- eller kontanthjælp, at du har haft lovligt ophold i Danmark (eller Grønland og Færøerne) i sammenlagt 7 år inden for de seneste 8 år (opholdskravet).

Dette krav om ophold i Danmark gælder både for udlændinge og danske statsborgere. Følgende personer er dog undtaget fra opholdskravet:

 • vandrende arbejdstagere i henhold til EU-retten
 • selvstændige erhvervsdrivende i henhold til EU-retten
 • danske statsborgere, der har haft ophold i et EU/EØS-land, og som vurderes at have en tilstrækkelig grad af tilknytning til Danmark.

Hvis du som dansk statsborger har været udrejst til et EU/EØS-land men ikke er arbejdstager, vil vi konkret vurdere din tilknytning til Danmark ud fra blandt andet følgende kriterier:

 • dit samlede ophold i Danmark i forhold til varigheden af dit ophold i andre EU/EØS-lande
 • beskæftigelse i Danmark eller øvrige økonomiske bånd til Danmark
 • nære familiemedlemmer i Danmark
 • om du har gået i grundskole og/eller har taget uddannelse i Danmark
 • dine danskkundskaber
 • sociale bånd til Danmark

Hvis du ikke opfylder opholdskravet, kan du have ret til overgangsydelse, hvis du i øvrigt opfylder betingelserne for at modtage økonomisk hjælp. Læs mere om overgangssydelse nedenfor.

 

Overgangsydelse og Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse

Hvis du ikke er berettiget til kontant- eller uddannelseshjælp, kan det være, at du er berettiget til overgangsydelse eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse. 

Ydelsen er på niveau med satserne for uddannelseshjælp uden aktivitetstillæg. Se satserne på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside.

Danskbonus

Hvis du består minimum Prøve i Dansk 2, FVU læsning trin 2 eller tilsvarende, kan du oveni ydelsen få en danskbonus på 6367 kr. (2020). Hvis man har en langvarig funktionsnedsættelse er der mulighed for at søge om dispensation for danskprøvekravet.

Ansøgning

Du kan søge om Overgangssydelse og Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse ved at benytte selvbetjeningsløsningen til kontanthjælp nedenfor. Det er også i denne ansøgning, at du kan søge om Danskbonus.

Læs om dine forpligtelser, når du modtager selvforsørgelses og hjemrejseydelse.

Forpligtelser

For at modtage kontanthjælp eller uddannelseshjælp er der visse forpligtelser, der skal overholdes:

 • Du skal tilmelde dig som ledig på Jobnet.dk på første ledighedsdag
 • Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet og formidlede job
 • Du skal lægge dit CV på jobnet.dk inden for de første 3 uger
 • Du skal registrere de job, du søger i Joblog på Jobnet
 • Du skal deltage i arbejds- eller uddannelsesfremmende aktiviteter
 • Du skal selv booke dine møder i jobcenteret inden for den bookingfrist, du har fået på Jobnet.

Læs pjecen om dine forpligtelser som jobparat eller aktivitetsparat

Enkeltydelse

Du kan søge om økonomisk hjælp - en enkeltydelse - i kommunen, hvis du har behov for hjælp til eksempelvis tandbehandling, flytning, medicin eller anden behandling i forbindelse med din sygdom. Vi laver en individuel vurdering af, om du kan være berettiget til en enkeltydelse.

Du kan benytte nedenstående selvbetjeningsløsning til at søge om en enkeltydelse. Du logger på med dit NemID.

Selvbetjening:

Enkeltydelser

Her kan du søge om enkeltydelser. Husk at vedlægge dokumentation for indtægter, udgifter og det, du søger om. 

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Kontanthjælp og uddannelseshjælp

Her kan du søge om kontanthjælp.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Menu