Flygtninge

Integration
I Rebild Kommune har vi udarbejdet et integrationsprogram til flygtninge for at sikre, at de får en god start. Programmet vil typisk strække sig over en periode på tre uger.

Tolk

I forhold til betaling af og kontakt til tolk er det Center Arbejdsmarked og Borgerservice, der er ansvarlig under introduktionsforløbet. De efterfølgende tre uger er det den forvaltning, der har kontakten med dig, der er ansvarlig. Derefter er vi ikke længere forpligtet til at kontakte og afregne med tolk.

Integrationsmedarbejdere

En stor del af de praktiske opgaver varetages af integrationsmedarbejdere ansat i Center Arbejdsmarked & Borgerservice.  

 • Integrationsmedarbejderne skal forud for modtagelsen sikre, at der findes bolig til nye flygtninge under hensyntagen til familiesammensætningen
 • Integrationsmedarbejderne skal sikre, at det tre ugers integrationsprogram bliver gennemført
 • Integrationsmedarbejderne skal efterfølgende sikre, at der fortsat bliver fulgt op på eventuelle problemstillinger.

Integrationsmedarbejderne har en vejledende pædagogisk og koordinerende rolle og fungerer som tovholder i forhold til fagforvaltningerne.

Integrationsmedarbejderne er tilknyttet det første år

Som flygtning vil du gennemgå følgende forløb:

 • Første måned: Intensiv indsats
 • Anden til fjerde måned: Ét ugentlig besøg hos dig og din familie samt ad hoc opgaver
 • Femte til tolvte måned: Der vurderes i hvert enkelt tilfælde, hvor hyppigt det er nødvendigt med kontakt og ad hoc opgaver.

Mål for introduktionsperioden

 • Opstart på sprogskole inden første måned efter ankomst
 • Skoletilbud senest 14 dage efter ankomst
 • Dagtilbud senest en måned efter ankomst
 • Danskprøve senest to år efter ankomst
 • I gang på arbejdsmarkedet hurtigst muligt.

Menu