IGU (IntegrationsGrundUddannelsen)

Foto: Colourbox.com
Som flygtning mellem 18 og 40 år kan du tage en IGU, som er en 2-årig grunduddannelse med praktik i en virksomhed kombineret med undervisning på skole.

Som flygtning eller familiesammenført til en flygtning kan du få en IGU (integrationsgrunduddannelse), hvis du er mellem 18 og 40 år, og du har boet i Danmark mindre end 5 år.

Formålet med uddannelsen er, at du får praktisk erfaring i en virksomhed og sproglig og faglig opkvalificering, så du bagefter kan blive ansat i en virksomhed eller starte på en erhvervsuddannelse.

Uddannelsen

En integrationsgrunduddannelse varer 2 år. Størstedelen af uddannelsen er du i praktik i en virksomhed, og i 20 af ugerne er du i skole og får undervisning.  

Økonomi

Mens du er i praktik i virksomheden, får du elevløn efter gældende overenskomst på området. Mens du er i skole, får du uddannelsesgodtgørelse, som svarer til den sats, du ville få på selvforsørgelses- og hjemrejseydelse. Du kan også søge om transportgodtgørelse.

Kontakt

Kontakt din sagsbehandler i jobcenteret for at høre mere om dine muligheder for at få en IGU (Integrationsgrunduddannelse).

 

 

Menu