Direktør

Rebild Kommune søger en visionær direktør med særligt ansvar for Center Natur og Miljø samt Center Plan, Byg og Vej. Rebild Kommune står midt i en positiv udvikling præget af stor virkelyst og en god økonomi. Den nye direktør skal sammen med direktionen stå i spidsen for indfrielse af kommunens vision og ambitiøse mål for 2030 og herunder gå foran med tværorganisatoriske tiltag i den samlede organisation.

Opgaven

Rebild Kommune er en velfungerende organisation, som er kendt for effektiv styring og ledelse og høj kvalitet i ydelserne. Der arbejdes sammenhængende og helhedsorienteret med borgerens behov i centrum. Den nye direktør bliver den samlende ledelsesfigur for ca. 120 medarbejdere og et budget på lidt over 100 mio. kr.

Den kommende direktør får til opgave – sammen med kommunaldirektøren og i tæt samspil med direktionen – at levere en tydelig og udviklingsorienteret servicering af udvalg og byrådet. Direktøren skal bidrage til, at kommunen fortsat udvikler et velfungerende politisk system, hvor samarbejdet mellem den administrative topledelse og den politiske ledelse er præget af velfungerende samspil. Direktøren skal derfor have politisk tæft og kunne navigere professionelt i det samlede politiske terræn, sikre politikudvikling og at visioner og strategier på fagområderne udmøntes i praksis.

Rebild Kommunes nye direktør skal have fokus på at udvikle og samarbejde med borgere, fællesskaber og erhvervsliv, hvor der gennem samskabende processer sker involvering af mange forskellige aktører og interessenter. Direktøren skal derfor være synlig, udadvendt og opsøge samspillet – også for at bidrage til styring og retning på de mange nye aktiviteter og initiativer i Rebild Kommune.

Direktionen og chefgruppen i teknik og miljø skal arbejde tæt sammen som teams, der arbejder for at skabe sammenhængende løsninger og agile beslutningsprocesser på tværs af områderne. Lederne skal prioritere tværorganisatoriske samspil og realisere de indsatser og fokusområder, der fremgår af Byrådets Vision 2030 ”Et aktivt liv sammen” til gavn for borgerne og erhvervslivet.
Personen

Den nye direktør skal først og fremmest besidde stærke ledelsesmæssige, kommunikative og ikke mindst relationelle kompetencer. Hertil kommer gode personlige og sociale kompetencer.

Direktøren skal være en visionær, strategisk tænkende og synlig chef, der arbejder tillidsfuldt, helhedsorienteret og anerkendende i forhold til medarbejderne, og som samtidig er handlekraftig og resultatorienteret. Det er vigtigt, at direktøren kan opnå respekt og legitimitet i udvalgene, byrådet og internt i organisationen.

I relation til det politiske system skal direktøren motiveres af et tæt og uformelt samarbejde. Direktøren skal fungere velovervejet og balanceret og være i stand til at yde rådgivning, der baserer sig på balancerede og konstruktive løsninger.

Den nye direktør skal motiveres af samspil med andre, være til stede i samspillet med centerchefer og medarbejdere og fremstå som en involverende partner for kommunens borgere og erhvervsliv samt andre samarbejdspartnere.

Det er vigtigt, at direktøren har erfaring med at lede ledere, kan fungere i et politisk orienteret miljø, har indblik i vilkårene i den kommunale virksomhed og endelig besidder gode analytiske og økonomiske kompetencer. Indsigt i miljø- og teknikområdet vægter positivt.
Andet

Se job- og personprofilen og læs mere på www.rebild.dk/job og www.muusmann.com.

Tiltrædelse: 1. maj 2019.

Ansøgningsfrist: Mandag den 4. marts 2019 kl. 8.00.

Søg stillingen vi linket.

Kontakt gerne kommunaldirektør Jes Lunde, tlf. 20 23 32 20, eller adm. direktør Lars Muusmann, tlf. 40 76 72 27.

Kommunen ønsker at fremme ligestilling og mangfoldighed, og opfordrer derfor alle kvalificerede og interesserede uanset alder, køn, religion, handicap og etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Den 1. januar 2019 indføres der røgfri arbejdstid – og matrikler for alle ansatte i Rebild Kommune.

Menu