6 ugers jobrettet uddannelse

Education - www.colourbox.dk
Som dagpengemodtager kan du muligvis have ret til seks ugers jobrettet uddannelse fra første ledighedsdag.

Det er din a-kasse, der administrerer 6 ugers jobrettet uddannelse. Du skal derfor kontakte din a-kasse, hvis du har spørgsmål eller ønsker at benytte dig af tilbuddet.

Læs mere om 6 ugers jobrettet uddannelse på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside.

Menu