Kontantydelse

Foto: Colourbox.com
Kontantydelse er for dig, som er ledig og har opbrugt retten til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse fra 2015 - 2017.

Hvis du har opbrugt din ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse fra 2015 - 2017, kan du henvende dig til kommunen for at ansøge om kontantydelse.

Hvem kan få kontantydelse?

For at få kontantydelse forudsætter det, at du har opbrugt din 2-årige ret til dagpenge og ret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse, og at du har fået afslag på fuld kontanthjælp, uddannelseshjælp og anden offentlig forsørgelse. Det forudsætter også, at du samtidig deltager i virksomhedspraktik.

Når virksomhedspraktikken ophører, skal du selv kontakte kommunen igen for at bevare din ret til kontantydelse, ellers stopper udbetalingen af kontantydelsen.

Hvor længe kan man få kontantydelse?

Din samlede periode med forsørgelse vil være op til 3 år. Først vil du have en 2-årig dagpengeperiode, og efterfølgende arbejdsmarkedsydelse og kontantydelse i sammenlagt op til 1 år:

  • Hvis du opbruger dagpengeretten i 1. halvår af 2015, kan du modtage arbejdsmarkedsydelse i 3/4 år og derefter mulig kontantydelse i op til 1/4 år.
  • Hvis du opbruger dagpengeretten i 2. halvår af 2015, kan modtage arbejdsmarkedsydelse i 1/2 år og derefter mulig kontantydelse i op til 1/2 år

Derefter bliver den samlede periode med forsørgelse udfaset gradvist:

  • Hvis du opbruger dagpengeretten i 1. halvår af 2016, kan du modtage arbejdsmarkedsydelse i 1/4 år og derefter kontantydelse i op til 1/2 år.
  • Hvis du opbruger dagpengeretten i 2. halvår af 2016, har du ikke ret til arbejdsmarkedsydelse, da ordningen da er udfaset. Du kan da modtage kontantydelse i op til 1/2 år.
  • Hvis du opbruger dagpengeretten i 1. halvår af 2017, har du ikke ret til arbejdsmarkedsydelse, da ordningen da er udfaset. Du kan da modtage kontantydelse i op til 1/4 år. 

Hvor meget er kontantydelsen?

Kontantydelsen er 60 procent af højeste dagpengesats for ikke-forsørgere over 30 år, og 80 procent af højeste dagpengesats for forsørgere over 30 år.  

For unge under 30 år er kontantydelsen på ungesats som i kontanthjælpssystemet. Se satserne for kontantydelse afhængigt af din situation på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside.

Kontantydelsen er uafhængig af egen formue og ægtefælles/samlevers formue og indkomst. Personens egne indtægtsforhold påvirker ydelsen; der foretages fradrag for indtægter efter de regler, der gælder i kontanthjælpssystemet. Udgangspunktet er, at indtægter – som det gælder for kontanthjælpen – fratrækkes krone for krone. Ved arbejdsindtægter ses der bort fra 26,25 kr. (2017-niveau) pr. udført arbejdstime.

Menu