Ordninger for højtuddannede

Kvinde_i_jakkesæt - www.colourbox.dk
Læs om Innobooster og om muligheden for otte ugers virksomhedspraktik.

Nedenstående ordninger er for højtuddannede dagpengemodtagere:

Innobooster

Er du ledig og højtuddannet, kan du drage fordel af Innobooster-ordningen. Innobooster-ordningen giver dig mulighed for at få foden indenfor i en virksomhed med vækstambitioner.

Innobooster giver tilskud til, at private virksomheder med mellem to og 250 ansatte ansætter en højtuddannet medarbejder til at udføre et innovativt projekt af op til 12 måneders varighed.

Formålet med ordningen er at skabe vækst og innovation i små og mellemstore virksomheder ved at støtte deres adgang til højtuddannedes kompetencer.

Overordnede betingelser

Den højtuddannede skal ansættes på fuld tid i virksomheden, som minimum på almindelige funktionærvilkår i 6-12 måneder alt efter behov. Den højtuddannede skal arbejde fra virksomhedens adresse.

Virksomheden vil få et tilskud på 12.500 kr. månedligt, dog højst 50 % af den højtuddannedes løn.

Virksomhed må ikke modtage andet offentligt tilskud end tilskuddet til den højtuddannedes løn.

Krav til projektet

Der skal være tale om et konkret projekt, som er baseret på en klar innovativ idé, der har et udviklingsaspekt.

Eksempler på projektemner kunne være:

 • Udvikling af forretningsidé
 • Udvikling af produkter
 • Udvikling af processer
 • Udvikling af markedsundersøgelser
 • Udvikling af markedsføring.

Virksomheden skal udarbejde og indsende en innovationsplan og et budget.

Krav til virksomheden

 • Virksomheden skal være privatejet og max. 10% må være ejet af stat, region eller kommune
 • Have haft mindst to og højst 250 fuldtidsansatte udover ejere i de sidste 12 måneder
 • Skal have eksisteret i minimum 1 år
 • Virksomhedens omsætning må højest være 50 millioner euro årligt.

Krav til Innoboosteren

For at kunne blive ansat skal Innoboosteren:

 • have gennemført en mellemlang videregående uddannelse med minimum en bachelor- eller en professionsbacheloruddannelse.
 • ikke have arbejdet i virksomheden tidligere heller ikke i løntilskudsstilling, men må godt have været i virksomhedspraktik. 

Læs mere

Læs mere om Innobooster-ordningen på http://innovationsfonden.dk/da

Otte ugers virksomhedspraktik

Hvis du er dimittend, har du mulighed for at komme i virksomhedspraktik i op til otte uger for dermed at få mere erhvervserfaring at søge videre på.

Kontakt Jobcenter Rebild for mere information.

Menu