Børn og unge

Skolepige
Rebild Kommune tilbyder pasning og skole af høj kvalitet til dine børn. Derudover er der en række initiativer og indsatser målrettet børn og unges trivsel.

Rebild Kommune vil sikre, at dine børn og unge får de bedste muligheder for udvikling, læring og sammenhæng – herunder gode overgange og læring i et rummeligt miljø.

Børne- og ungepolitik 2018-2022

I 2018 vedtog Byrådet en ny børne- og ungepolitik for Rebild Kommune. Denne sætter retningen for indsatsen med alle børn og unge i kommunen. 

Børne- og ungepolitikken er blevet til i et tværfagligt samarbejde mellem Center Børn og Unge, Center Familie og Handicap, Center Arbejdsmarked og Borgerservice samt Center Sundhed, Kultur og Fritid.  

Dagtilbud

Rebild Kommune tilbyder pasning af børnene i dagpleje, vuggestue, børnehave, integrerede institutioner og skolefritidsordning. Der er pladsgaranti, hvilket betyder, at I som forældre er sikre på at få tilbudt en plads.

Skoler

Der er ni skoler i Rebild Kommune med undervisning fra 0.- 9. klasse. Derudover har kommunen 10. klasser på Karensmindeskolen i Støvring. Kommunen tilbyder også specialklasse for elever med generelle indlæringsvanskeligheder, AK-klasse, erhvervsklasse og modtageklasser.

Hvis I ønsker det, kan jeres barn gå i friskole. Jeres barn kan også tage et eller flere år på en efterskole.

Tværgående og/eller særlige indsatser

  • SSP er et samarbejde mellem Skole, Socialområde og Politi. I Rebild Kommune er der pr. 1. september 2019 en koordinerende SSP-konsulent og ni lokale SSP-tovholdere i skoledistrikterne, der gennem en række konkrete indsatser skal forebygge kriminalitet, vold og misbrug blandt unge.
  • PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) kan hjælpe i de tilfælde, hvor der er behov for en særlig indsats eller støtte til et barn eller ung. Det kan være i forbindelse med skolevægring, angst, talevanskeligheder, handicap mm.
  • Fælles Indsats et gratis tilbud for familier, hvor der arbejdes tværfagligt med en udfordring eller problematik i familier. Det kan være, I står i en vanskelig situation, eller jeres barn synes, det er svært at gå i dagpleje, daginstitution eller skole mm. 

Læs mere om de forskellige emner i menuen ovenfor.

Menu