Fælles Indsats

Familie
Hvis jeres barn har det svært, har hele familien det svært. I Fælles Indsats løser vi i fællesskab problemerne, før de vokser sig store.

Fælles Indsats er et gratis tilbud i Rebild Kommune til børn og familier, der har det svært. Det kan være, I står i en vanskelig situation for eksempel i forbindelse med skilsmisse eller sygdom. Eller jeres barn synes, det er svært at gå i dagpleje, daginstitution eller skole. Det kan være der er problemer omkring søvn eller kost. Eller er der noget helt andet I tumler med i forhold til jeres barn?

Vi lægger en plan i fællesskab

Kan I nikke genkendende til noget af ovenstående, så tilbyder vi et forløb, der kan hjælpe jer videre. Det hele begynder med en snak med Fælles Indsats-teamet. Det er et team, der består af en psykolog, en sundhedsplejerske og en socialrådgiver. I deltager naturligvis også i mødet, ligesom de mennesker, der er tættest på barnet i dets hverdag – det kan være barnets pædagog, lærer eller dagplejer. Vi sætter os sammen, og ser på udfordringerne for jeres barn og jeres familie. Så lægger vi sammen en plan for, hvad vi gør, og hvem der gør hvad og hvornår. På den måde kommer vi hurtigt fra ord til handling og får vendt situationen.

 

Signs of safety

I Fælles Indsats arbejdes der efter Signs of Safety som fælles ressourceorienteret tilgang og fælles dialogredskab. Det betyder, at Fælles Indsats-møderne foregår efter en skabelon, der er med til at sikre, at alle mødets deltagere inddrages i løsningen, og at det primære fokus holdes på de eksisterende ressourcer, og de ændringer der ønskes.  Til alle møderne er der derfor en tavle, hvorpå alles udsagn nedskrives, og på den måde bidrager til at skabe et samlet billede, af den ændring der ønskes. Når mødet afsluttes, har I som forældre mulighed for at få tavlen med hjem, eller at tage et billede af tavlen, for efterfølgende at kunne gense hvad der blev talt om og aftalt til mødet. 

Menu