Friplads

Bolde - foto: www.colourbox.dk
I kan søge om økonomisk fripladstilskud til pasningsudgiften.

Økonomisk friplads

Ligger familiens samlede husstandsindkomst under en vis grænse, kan du eller I få et ekstra tilskud fra kommunen, så det bliver billigere eller helt gratis at have barnet i dagtilbud. Det kaldes et økonomisk fripladstilskud.

For 2019:

Ved en samlet husstandsindkomst.

  • Under 177.601 kr. - hel friplads
  • 177.601 kr. til 551.699 kr. - delvis friplads
  • 551.700 kr. og derover - fuld forældrebetaling

Indtægtsgrænser forhøjes med.

  • 7000 kr. for hvert hjemmeboende barn under 18 år ud over det første hjemmeboende
  • 62.139 kr. når den forældre, der har retten til pladsen og til fripladstilskuddet, er enlig forsørger

Økonomisk friplads kan søges, når barnet er meldt ind i pasning (Du finder link længere nede).

Bemærk, hvis du har ændringer til din nuværende friplads, skal du oplyse dette til os, ved at sende en ny digital ansøgning.

Har i spørgsmål til overstående så kontakt Job og Borgerservicemedarbejdere.

Frank Jensen - tlf. 99 88 75 82
Anita Andreasen - tlf. 99 88 75 62

Socialpædagogisk friplads

Socialpædagogisk fripladstilskud kan gives, når kommunalbestyrelsen vurderer, at: Barnets ophold i dagtilbud /SFO er særlig påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde, og betalingsspørgsmålet vanskeliggør barnets ophold eller forbliven i dagtilbuddet.

Tildeling af et socialpædagogisk fripladstilskud sker altid efter en konkret og individuel vurdering af familiens og barnets situation.

Ansøgning om en socialpædagogisk friplads kan søges af rådgiver, institution, skole eller andre fra kommunen, som finder at et barns ophold i pasning er særlig påkrævet . Det gøres ved, at der indsendes en ansøgning. Ansøger skal være opmærksom på, om familien forinden har søgt om økonomisk friplads, hvilket kræves forud for behandling af sagen.

Ansøgningen sendes til det centrale visitationsudvalg, som har kompetencen til at træffe afgørelse herom.

Bruttodriftsudgifter og takster for 2019

Dagpleje

Driftsudgifter:10.676 kr.   

Takst per måned: 2.669 kr.

Småbørnsinstitution

Driftsudgifter: 12.736 kr.

Takst per måned: 3.184 kr.

Frokostordning: 495 kr.

Børnehave

Driftsudgifter: 7.460 kr.

Takst per måned: 1.865 kr.

Frokostordning: 495 kr.

Skolefritidsordning - fuldtid

Driftsudgifter: 2.536 kr.

Takst per måned: 1.471 kr.

Skolefritidsordning - morgen

Driftsudgifter: 938 kr.

Takst per måned: 544 kr.

Skolefritidsordning - eftermiddag

Driftsudgifter: 2.231 kr.

Takst per måned: 1.294 kr.

Kontakt

Har i spørgsmål i forbindelse med økonomisfriplads så kontakt Job og Borgerservicemedarbejdere.

Frank Jensen - tlf. 99 88 75 82
Anita Andreasen - tlf. 99 88 75 62

Selvbetjening:

Digital Pladsanvisning

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID. Har du ikke NemID, kan du bestille NemID her.

I den digitale pladsanvisning kan du:

  • skrive dit barn op til pasning i dagpleje, småbørnsinstitution, børnehave, SFO og klub
  • udmelde dit barn
  • ansøge om økonomisk friplads
  • se status på ind- og udmeldelsesforhold

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Økonomisk friplads

Her kan du beregne og ansøge om økonomisk friplads.

Har du ikke NemID, kan du bestille NemID her.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Menu