Friplads

Bolde - foto: www.colourbox.dk
I kan søge om økonomisk fripladstilskud til pasningsudgiften.

Økonomisk friplads

Ligger familiens samlede husstandsindkomst under en vis grænse, kan du eller I få et ekstra tilskud fra kommunen, så det bliver billigere eller helt gratis at have barnet i dagtilbud. Det kaldes et økonomisk fripladstilskud.

For 2020:

Ved en samlet husstandsindkomst.

  • Under 181.501 kr. - hel friplads
  • 181.501 kr. til 563.800 kr. - delvis friplads
  • 563.800 kr. og derover - fuld forældrebetaling

Indtægtsgrænser forhøjes med.

  • 7000 kr. for hvert hjemmeboende barn under 18 år ud over det første hjemmeboende
  • 63.506 kr. når den forældre, der har retten til pladsen og til fripladstilskuddet, er enlig forsørger

Økonomisk friplads kan søges, når barnet er meldt ind i pasning (Du finder link længere nede).

Bemærk, hvis du har ændringer til din nuværende friplads, skal du oplyse dette til os, ved at sende en ny digital ansøgning.

Har i spørgsmål til overstående så kontakt Job og Borgerservicemedarbejdere.

Frank Jensen - tlf. 99 88 75 82
Anita Andreasen - tlf. 99 88 75 62

Socialpædagogisk friplads

Socialpædagogisk fripladstilskud kan gives, når kommunalbestyrelsen vurderer, at: Barnets ophold i dagtilbud /SFO er særlig påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde, og betalingsspørgsmålet vanskeliggør barnets ophold eller forbliven i dagtilbuddet.

Tildeling af et socialpædagogisk fripladstilskud sker altid efter en konkret og individuel vurdering af familiens og barnets situation.

Ansøgning om en socialpædagogisk friplads kan søges af rådgiver, institution, skole eller andre fra kommunen, som finder at et barns ophold i pasning er særlig påkrævet . Det gøres ved, at der indsendes en ansøgning. Ansøger skal være opmærksom på, om familien forinden har søgt om økonomisk friplads, hvilket kræves forud for behandling af sagen.

Ansøgningen sendes til det centrale visitationsudvalg, som har kompetencen til at træffe afgørelse herom.

Kontakt

Har i spørgsmål i forbindelse med økonomisfriplads så kontakt Job og Borgerservicemedarbejdere.

Frank Jensen - tlf. 99 88 75 82
Anita Andreasen - tlf. 99 88 75 62

Selvbetjening:

Digital Pladsanvisning

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID. Har du ikke NemID, kan du bestille NemID her.

I den digitale pladsanvisning kan du:

  • skrive dit barn op til pasning i dagpleje, småbørnsinstitution, børnehave, SFO og klub
  • udmelde dit barn
  • ansøge om økonomisk friplads
  • se status på ind- og udmeldelsesforhold

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Økonomisk friplads

Her kan du beregne og ansøge om økonomisk friplads.

Har du ikke NemID, kan du bestille NemID her.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Menu