Opskrivning

Farveblyanter - foto: www.colourbox.dk
Når du ansøger om plads, har du blandt andet mulighed for at angive ønsker til en specifik dagplejer/vuggestue.

Pladsanvisning

Telefon: 99 88 77 88
Mail: pladsanvisningen@rebild.dk

Du kan søge om dagpleje/vuggestue og efterfølgende børnehave på en gang. 

Optagelsen af dit barn sker altid til den 1. i en måned. Undtagelsesvis kan dit barn blive optaget på et andet tidspunkt, hvis særlige forhold spiller ind.

Børn, der er indskrevet i børnehave, bliver automatisk overflyttet til MINI-SFO pr. 1. april det år de skal starte i skole.

Er dit barn IKKE indskrevet i børnehave, skal du ansøge om en plads i MINI-SFO eller SFO via den Digitale pladsanvisning. 

Børn fra 4 - 6 klasse har mulighed for at benytte SFO2/KLUB som du skal ansøge til via den Digitale pladsanvisning. 

Hvis dit barn går i SFO i Rebild Kommune i forvejen sker overflytningen automatisk fra SFO til SFO2/KLUB.

 

Prioritering

Pladserne bliver i første omgang fordelt efter behov og dernæst anciennitet. Det betyder, at det er vigtigt, at du skriver dit barn op så tidligt som muligt.

Søskende har fortrinsret til at blive optaget i den samme institution. 

Er dit barn skrevet op til en integreret institution, hvor barnets bror eller søster går, og der ikke er plads, kan barnet starte i et andet pasningstilbud (for eksempel dagpleje) og samtidig blive stående på ventelisten til den integrerede institution.
 

Opprioritering

Der er mulighed for at opprioritere børn med særlige pædagogiske, helbredsmæssige eller sociale behov på ventelisten. Det kræver en indstilling fra PPR, Sundhedsplejen, sagsbehandler, afgivende institution (institutionsleder/dagplejepædagog) eller en anden myndighed f.eks. et hospital eller en speciallæge.

Du skal søge skriftligt om opprioritering. Ved vurderingen af ansøgningen bliver der taget kontakt til de involverede og andre relevante parter. Beslutningen om opprioritering bliver truffet af lederen af Pladsanvisningen, efter sagen er drøftet med den indstillende part og den institution det drejer sig om.
 

Økonomisk friplads

Ligger familiens samlede husstandsindkomst under en vis grænse, kan du eller I få et ekstra tilskud fra kommunen, så det bliver billigere eller helt gratis at have barnet i dagtilbud. Det kaldes et økonomisk fripladstilskud.

Ved en samlet husstandsindkomst (2019):

  • op til 177.601 kr. - hel friplads
  • 177.601 kr. til 551.699 kr. - delvis friplads
  • 551.699 kr. og derover - fuld forældrebetaling

Indtægtsgrænser forhøjes med:

  • 7.000 kr. for hvert hjemmeboende barn under 18 år ud over det første hjemmeboende
  • 62.139 kr. når den forældre, der har retten til pladsen og til fripladstilskuddet, er enlig forsørger

Økonomisk friplads kan søges, når barnet er meldt ind i pasning.

Tilbud om plads

Tilbud om dagplejeplads eller vuggestueplads bliver sendt ud ca. to måneder før barnet skal starte.

Tilbud om børnehaveplads bliver sendt ud ca. tre måneder før barnet skal starte.

Selvbetjening:

Digital Pladsanvisning

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID. Har du ikke NemID, kan du bestille NemID her.

I den digitale pladsanvisning kan du:

  • skrive dit barn op til pasning i dagpleje, småbørnsinstitution, børnehave, SFO og klub
  • udmelde dit barn
  • ansøge om økonomisk friplads
  • se status på ind- og udmeldelsesforhold

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Økonomisk friplads

Her kan du beregne og ansøge om økonomisk friplads.

Har du ikke NemID, kan du bestille NemID her.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Menu