Pladsgaranti

Sko i garderobe - foto: www.colourbox.dk
Vi har pladsgaranti for børn i alderen fra 26 uger og indtil skolestart.

Pladsanvisning

Telefon 99 88 77 88
Mail: pladsanvisningen@rebild.dk

Du skal skrive dit barn op 3 måneder før den dato, du ønsker en plads - så er du garanteret en plads. Pladsgarantien er ikke en garanti for optagelse i en bestemt plads men er en garanti for plads i et kommunalt tilbud. Optagelse sker til den 1. i en måned. Er ønsket om optagelse sket med mindre end 3 måneders varsel, kan der ikke garanteres en plads. Det tilstræbes dog altid at finde en plads hurtigst muligt.

Hvis du, som forælder, er arbejdsledig og bliver tilbudt arbejde, kan du blive tilbudt pasning af dit barn indenfor 14 dage. Dette kræver dokumentation, som sendes via mail til pladsanvisningen@rebild.dk

Pladsfordeling 

Som udgangspunkt bliver du tilbudt en plads i det lokalområde, hvor barnet bor, medmindre du har ønsket en plads i et andet område. Lokalområderne følger skoledistrikterne bortset fra i Støvring, som er ét samlet distrikt.

Tilbud om plads i dagpleje eller vuggestue

(Børn i alderen 0-2 år og 11 måneder)

Hvis dit barn er skrevet op rettidigt, bliver du tilbudt en plads senest to måneder før, barnet skal starte i dagpleje/vuggestue. Tilbuddet ophører, når barnet starter i en børnehave.

Tilbud om plads i børnehave

(Børn i alderen 2 år og 11 måneder til start i Mini-SFO/skole)

Hvis dit barn er skrevet op rettidigt, bliver du tilbudt en plads, senest tre måneder før barnet skal starte i børnehave. Tilbuddet ophører, når barnet automatisk overgår til Mini-SFO/Skole.

Hvis dit barn er indmeldt i en integreret institution i Rebild Kommune overgår barnet automatisk fra vuggestue til børnehaven i samme institution. Hvis du ønsker anden børnehave end i den integrerede institution, skal du skrive dig op hertil på almindelige vilkår.

Hvis dit barn derimod går i dagpleje eller i en ikke integreret institution, skal du skrive dit barn op til børnehave via den Digitale Pladsanvisning. Dette skal du gøre 3 måneder inden dit barn fylder 2 år og 11 måneder.

Mini-SFO i april det år barnet skal begynde i skole

Fra april det år barnet skal i skole, meldes barnet ind i Mini-SFO. Dette sker automatisk.
Pladsen bliver på skolen, som ligger i det skoledistrikt, hvor barnet går i børnehave.
Pr. 31. juli udmeldes barnet automatisk af Mini-SFO, og meldes efterfølgende ind i en fuldtids SFO. 
Tilbuddet om SFO ophører, når barnet går ud af 3. klasse. Udmelding sker automatisk.

I skal derfor kun foretage jer noget i forbindelse med Mino-SFO og SFO, hvis:

  • Barnet skal gå i andet skoledistrikt end det, som børnehaven tilhører (kontakt pladsanvisningen)

  • Barnet skal skoleudsættes (børnehaven orienterer pladsanvisningen)

  • Barnet ikke skal benytte SFO fuldtids pr. august (kontakt pladsanvisningen)

Midlertidig udmeldelse 

Du kan udmelde dit barn midlertidigt af et dagtilbud og fortsat være sikret en plads i den samme institution / det samme dagplejedistrikt.
Dog skal den midlertidige udmelding have en varighed på mindst tre og højst seks måneder.
En midlertidig udmelding skal ske med en måneds varsel til Pladsanvisningen - det samme gælder genindmeldelsen. 

Selvbetjening:

Digital Pladsanvisning

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID. Har du ikke NemID, kan du bestille NemID her.

I den digitale pladsanvisning kan du:

  • skrive dit barn op til pasning i dagpleje, småbørnsinstitution, børnehave, SFO og klub
  • udmelde dit barn
  • ansøge om økonomisk friplads
  • se status på ind- og udmeldelsesforhold

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Økonomisk friplads

Her kan du beregne og ansøge om økonomisk friplads.

Har du ikke NemID, kan du bestille NemID her.

Til denne selvbetjeningsløsning skal du bruge NemID.


Driller den digitale selvbetjening?
Ring til Den Digitale Hotline på telefon 70 20 00 00.
Man.-tors.: 8.00-20.00, fre.: 8.00-16.00, søn.: 16.00-20.00

Menu